This Alien Body, 07. - 10. november

This Alien Body,
07. - 10. november

Den foranderlige kroppen.

I This Alien Body utforsker DEED, som består av dansekunstnerne Suzie Davies og Mattias Ekholm, hva som skjer med oss når vi opplever at kroppen, sinnet, eller begge deler er i forandring og framstår som fremmede for oss – en «alien». Når kroppen ikke lenger lystrer. Når sinnet snevrer inn vårt handlingsrom, er det da ytre krefter som innskrenker oss eller er det vi selv som går oss vill i sjelens kratt?
I This Alien Body kjemper danserne seg gjennom begrensninger og stagnasjon. Definisjoner må reformuleres. Mening byttes ut med ny mening. Rammer redefineres. Det vi en gang tok for gitt er der ikke lenger. Vi må bygge noe nytt. 

Medvirkende

 • Koreografi/konsept

  Suzie Davies
  Mattias Ekholm
  (DEED)

 • Regi/Lydkomposisjon

  Øyvind Osmo Eriksen

 • Utøvere

  Suzie Davies
  Mattias Ekholm
  Runi Langum (billedkunstner)

 • Scenografi

  Thomas Björk

 • Projeksjoner/Video

  Peter Knudsen

 • Lys

  Tobias Leira

 • Kostymer

  Ingjerd Meland

 • Grafisk design

  Lena Heggelund

 • Økonomi/produsent

  Cathe Sjøblom

 • Produsent

  DEED

Samprodusenter: Dansens Hus, Fossekleiva kultursenter
Støttet av: Norsk kulturfond, Fond for Lyd og Bilde, Drammen kommune