Soft Machine, 08. - 13. juni

Soft Machine,
08. - 13. juni

Nasjonal scene
for dans

- En uendelig serie utsøkte fotografier - sammenvevd med den tredimensjonale tanken. Hypnotiserende og sanselig sjokkerende - subtil og ivaretakende.

Janne-Camilla Lyster

Your shadow1 Stian Schioldborg

I kroppens natur

Jeg ønsker å invitere til en opplevelse som gjør det mulig å utvide forestillingen om hvem vi er og hva vi består av som mennesker, sier koreografen Kristina Gjems.

Kristina Gjems Drift

Naturen som arbeidsrom

Mye av Kristina Gjems´ fysiske praksis foregår utendørs, og hun tar ofte inspirasjon fra samspillet mellom kropp i bevegelse, natur og årstidene.

Aktuelt