any attempt will end in crushed bodies and shattered bones, 14. - 15. april

any attempt will end in crushed bodies and shattered bones,
14. - 15. april

Nasjonal scene
for dans

any attempt will end in crushed bodies and shattered bones

"Jeg ønsker at flere enn den forutinntatte virtuose kroppen skal eie scenerommet"

Jan Martens

Ta3301F4

Diktatur og dans

Hvordan diktaturer bruker dans og mennesker til å understøtte sin ideologi.

Aktuelt