Workshop: DEED x PRODA

THIS ALIEN BODY

Denne workshopen er direkte knyttet til arbeidsprosessen som blir til forestillingen This Alien Body.
Målet for workshopen er å sette kroppene våre i sammenheng med ulike objekter ved å plassere – og slik også knytte – oss selv og objektene i ulike kontekster eller relasjoner. Deretter vil vi diskutere hvordan plasseringen av et objekt kan skape mening, hvilke undertekster som vil dukke opp, og om det danner seg fortellinger ut fra observasjonene våre.

 

Praktisk informasjon:
Sted: PRODA Profesjonell dansetrening – Marstrand gata 8. 0566 Oslo.
Dato: Tirsdag 22.10.24
Tid: 10:00-12:00
For hvem: Profesjonelle dansekunstnere
Workshopen er gratis og åpen for brukere av PRODA. Følg linken over for mer informasjon.

 

Bios:
Suzie Davies og Mattias Ekholm etablerte kompaniet DEED i 2014. Begge har over 30 års erfaring som dansere, og er opptatt av å beskytte og opprettholde utviklingen av dans ved undersøke kropp som transformerende og ikke-normativ materie.

I løpet av de siste ti årene har DEED skapt og produsert helaftens verk som berører ulike fysiske temaer, senest funksjonshemming og identitet. De er interessert i hvordan den kulturelle forståelsen av hva som utgjør en funksjonshemming henger sammen med forståelsen av tid, aldring og ideen om et normativt livsløp. Disse forestillingene bidro til å utløse spørsmål rundt sentrale begreper og teorier knyttet til kroppen, noe som i sin tur har fremprovosert et behov for å utforske alder i dans. Ved å representere sine fremtidige kropper gjennom dans, arbeider de aktivt for å skape en ny oppfatning av den aldrende kroppen
 

Suzie Davies er danser, koreograf, skuespiller og forfatter, bosatt på Berger i Drammen kommune. Hun startet sin karriere som danser i Monty Python-filmen The Meaning of Life i 1983, og ble senere uteksaminert fra London Contemporary Dance School. Hun arbeidet med Uppercut Danseteater i København i tre år før hun i 1995 ble et etablert medlem av Carte Blanche, hvor hun var ansatt i ni år. I denne perioden arbeidet hun også med Ingun Bjørnsgaard Prosjekt i Oslo og JazzXchange i London. Siden 2004 har Suzie arbeidet som frilanskunstner. Hun har hatt et langvarig samarbeid med Karen Foss og hennes kompani Quiet Works, og ble også en av kjernemedlemmene i Alan Lucien Øyens kompani winter guests. I 2010 mottok Suzie Rolf Gammleng-prisen for sitt arbeid som danser. Hun har vært ansatt i Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) siden 2012. 

Mattias Ekholm er danser, koreograf og coach med base på Berger i Drammen kommune. I 1993 ble han uteksaminert i samtidsdans fra Balettakademien i Stockholm, og begynte i Carte Blanche hvor han han hadde mange ledende roller frem til 2003. I løpet av de samme årene arbeidet han også tett med Kenneth Kvarnström & Co, både i Sverige og Finland, som han turnerte verden rundt med. Mattias har arbeidet som frilansdanser siden 2004. I en periode i 2006 hadde han rollen som prøveleder ved Skånes Dansteater i Malmö. I 2007 innledet han et tett samarbeid med Ingun Bjørnsgaard Prosjekt i Oslo, hvor han jobbet som både danser og prøveleder frem til 2016. Siden 2012 har han vært ansatt i Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA). 

This Alien Body, 07. - 10. november