Dansekunstnernes Hus

Foto Tale Hendnes 2022 132

Velkommen til Dansens Hus´side for dansekunstnere. Her kan du lese mer om våre tilbud til deg som er profesjonell dansekunstner eller som er på vei til å bli det. Her finner du informasjon om hvordan du kan bli programmert, om samproduksjon og om faglig påfyll som workshops og seminarer. Ikke minst kan du lese mer om hvordan du som dansekunstner kan få en skikkelig god billettrabatt.

Dansens Hus skal være dansekunstnernes hus. Med det mener vi at Dansens Hus er et sted for utvikling av dansekunst, der vi støtter dansekunstnere i ulike stadier av karrieren. Dette gjør vi gjennom samproduksjon, et fagprogram med kompetansehevende aktiviteter og ulike utviklingsprosjekter. Vi jobber også for å øke turné- og arbeidsmuligheter nasjonalt og internasjonal gjennom ulike nettverk og samarbeid, som for eksempel plattformen Ice Hot og Dansenett Norge
 

Dansens Hus ønsker å være et sted der du som er dansekunstner og som jobber med dans kjenner tilknytning og opplever inspirasjon og utviklingsmuligheter. Vi jobber stadig med hvordan vi kan utvikle oss for å bli en enda bedre partner for dansefeltet. Vi vil veldig gjerne høre fra deg. Har du spørsmål, tips eller tilbakemeldinger til oss? Send en melding til kunstnerisk leder Stine Nilsen på: stine@dansenshus.com 
 

De viktigste søknadsfristene

Som alle kusntnere vet er det en myriade av søknadsfrister å forholde seg til. Slik er det også hos oss (dessverre). De viktigste finner du her:

Programmering

Hvordan legges programmet på Dansens Hus? Hva innebærer en samproduksjon på Dansens Hus og hvordan går du frem for å søke om samproduksjon? Dette kan du lese mer om her.

Dansens Hus mottar gjerne programmeringshenvendelser fra norske koreografer og koreografer som er bosatt og virksomme i Norge. Disse behandles av kunstnerisk leder Stine Nilsen, i samråd med et kunstnerisk råd, som består av utvalgte norske og internasjonale rådgivere med bred kunnskap om norsk og internasjonal samtidsdans.

Kunstnerisk råd møtes to ganger årlig og behandler innkomne søknader grundig for så å foreta en innstilling som kunstnerisk leder bruker videre i sitt arbeid med å legge det kunstneriske programmet.
Søknadsfrister til KR er avstemt i forhold til søknadsfrister til Norsk Kulturfond og Fond for Lyd og bilde.

 Man kan søke om:
- intensjonsavtale for en forestilling som skal lages/som man skal søke støtte til
- programmering som gjestespill med en ferdig laget forestilling 

Kunstnerisk råd består av:
Stine Nilsen, kunsterisk leder ved Dansens Hus, dansekunstnerne Jens Jeffry Trinidad og Irene Vesterhus Theisen, scenekunstkurator, produsent dramaturg og coach, Eva Martinez og scenekunster Sebastian Tjørsstad som er scenekunster.
Mer informasjon om medlemmene i rådet finner du HER.

 Søknadsskjema
På grunn av den internasjonale sammensettingen av KR, ber vi om at søknaden leveres på engelsk.
Søknadsskjema finner du her.

Følgende skal legges ved utfylt skjema: 
1. Prosjektbeskrivelse - maks 1 A-4 side*
2. En kort biografi på medvirkende dansere og kunstnerisk team - maks 1 A-4 side
3. En kort Curriculum vitae på koreograf.

* Ved behov, kan prosjektbeskrivelsen leveres i form av en muntlig presentasjon på maksimum to minutter i vimeo eller Youtube format.

På grunn av tiltredelse av ny kunstnerisk leder per 1. august 2024, kan også prosjekter som tidligere har søkt, søkes inn denne runden.

Heretter vil søknader som er blitt behandlet i dette kunstneriske råd, ikke bli behandlet på nytt.
Har du spørsmål kan du kontakte Saskia Wieringa: saskia@dansenshus.com

Vi gleder oss til å motta søknaden din! 
 

Dansens Hus PRO

Dansens Hus PRO er en bransjeklubb for det profesjonelle feltet. Du som er dansekunstner får rabatterte billetter og oppdatert informasjon.

Vi ønsker å gi dansekunstnere muligheter til å oppleve mer av vårt rikholdige program og være et sted der dansekunstnere møtes. Som medlem av Dansens Hus PRO får du rabaterte billetter, direkte informasjon om workshops, samtaler, møter og andre arrangementer for dansefeltet. Du får også direkte informasjon om prøverom – altså ledige datoer for gratis bruk av våre scener til prøver. 

Medlemskriterier

  • DH Pro er for profesjonelle aktører innen dansefeltet; koreografer, utøvere, pedagoger og studenter som studerer dans på høyskolenivå 
  • Dansere, koreografer og pedagoger med godkjent 3 - årig utdannelse  
  • Dansere, koreografer og pedagoger som har jobbet profesjonelt med dans i minimum tre år 
  • Utenlandske dansere, koreografer og pedagoger som har engasjement i Norge, har adgang til medlemskap så lenge engasjementet varer. 

Oppnår du ikke disse kriteriene, men mener selv at du er utøvende dansekunstner vil vi selvsagt vurdere det. Ta kontakt med  karianne@dansenshus.com  
 

Medlemsfordeler
Medlemskapet er gratis og varer i et år av gangen (med automatisk fornyelse)  

  • Medlemmer får alle billetter til kr 180,- (Ordinær scenekortpris 190/260/375) 
  • Den rabatterte billetten er personlig og kan ikke benyttes av andre
  • Prisen gjelder for ordinære forestillinger i 2024 (ikke babyforestillinger)   
  • Som medlem får du tilpasset nyhetsbrev med informasjon om egne arrangement som seminarer, workshops og lignende.   

Hvordan blir du medlem?
Medlemskapet bestilles HER
Medlemmer får tilgang til den rabatterte prisen via kjøp gjennom Min Side.     

Dansekontor

Nye datoer vil bli annonsert.

Dansekontoret er et uformelt og nomadisk kontorfellesskap, initiert av dansekunstnerne Anders Engebretsen og Caroline Skjørshammer, for alle som jobber med dans og scenekunst i Oslo. Formålet er kort og godt: felles kontortid!
 
På Dansekontoret kan du komme når du vil, gå når du vil og jobbe med det du vil. Foreløpig er det et flytende og uformelt popup-format som dukker opp på ulike kaféer/steder på ulike dager. På sikt håper vi at flere kan få medeierskap til initiativet og at det kan bli et miljøstøttende glimt i en ellers fragmentert frilanshverdag. Følg @dansekontoret på instagram for oppdateringer om tid/sted.

Hjertelig velkommen til alle som vil!
 

Prøverom

Hovedscenen skra

Trenger du et sted å prøve? Når vi har ledig tid mellom forestillinger, tilbyr vi prøverom for dansekunstnere.

Dansens Hus har to scener, Hovedscenen og Studioscenen. Her er det stor aktivitet med visning av mellom 40 – 45 produksjoner i året. Likevel har vi noe ledig tid mellom forestillingene, og det er disse dagene vi tilbyr til dansekunstnere. Profesjonelle dansekunstnere som er bosatt og virksomme i Norge kan få tilgang til prøvelokaler med og uten teknisk assistanse. Dansekunstnere som ikke allerede er samprodusert eller kuratert gis prioritet.

Du har i utgangspunktet to muligheter  
1. Prøverom (Hovedscenen eller Studioscenen) med dansematter og tilgang til enkelt lydanlegg (uten annen tilgang til teknikk eller teknisk bemanning). 
2. Prøverom (Hovedscenen eller Studioscenen) med dansematter - hvor vi kan imøtekomme enkle tekniske behov etter avtale. 

Send en kort prosjektbeskrivelse på maks 1 A4 side med ønsket dato og scene samt en kort CV på maks 1 A4 side. Dokumentene sendes inn i PDF – format til Margrethe Rylander (margrethe@dansenshus.com). 

Ny søknadsfrist vil bli annonsert.
Det blir foretatt et tilfeldig utvalg blant søkerne.  
 

Fagprogram

Foto Tale Hendnes Dansens Hus 2022 59 2023 12 06 162245 kuvj

Gjennom et variert faglig program bestående av blant annet workshops og seminarer ønsker vi å bidra til faglig påfyll og kompetanseheving for dansekunstnere. Her kan du lese mer om vårt fagprogram og se hva du kan delta på fremover.

Workshops
Vi har et omfattende tilbud av workshops oftest med kunstnere knyttet til forestillingene vi viser og vanligvis for dansekunstnere eller studenter. Workshopene er gratis men vil som regel kreve påmelding og at man møter oppvarmet og i treningstøy. Workshopene er en fin anledning til å møte og jobbe med aktuelle norske og internasjonale kunstnere.

Workshops høsten 2024

Dramaturgiseminar høst 2024

TILT Grow

TILT Grow startet opp i 2018 og er et talentutviklingsprogram i samarbeid mellom Panta Rei Danseteaer og Dansens Hus, støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Programmet har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner og gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring. Deltakerne i programmet får individuell kunstnerisk utvikling med ledende koreografer, mentorstøtte og en rekke skreddersydde seminarer. En viktig del av TILT Grow er også å få dyptgående kunnskap om å bevege seg utover scenekanten. Dette får deltakeren erfaring med gjennom undervisning, koreografiarbeid og prosjektledelse.

Søknadsfristen til audition for TILT Grow 2024 var 3. oktober 2023. Frist for 2025 er ennå ikke bestemt.

Les mer om dette fine prosjektet HER

Utvikling

Dansens Hus jobber til enhver tid med ulike utviklingsprosjekter for dansekunst og dansekunstnere. Noen av de viktigste og mest omfattende finner du under.

Koreografilaboratoriet
er et laboratorium for danse- og koreografiutvikling. Her vil prosjekter i ulike faser; fra idéstadiet, work-in-progress, til et sted mellom forprosjekt og ferdig utviklet forestilling, få mulighet til å videreutvikles og fremføres med produksjonsfaglig, dramaturgisk veiledning. Koreografilaboratoriet avsluttes med forestillinger på Studioscenen ved Dansens Hus, der dansekunstnerne viser arbeidet for publikum i profesjonelle rammer. Det er søknadsfrist en gang i året, som regel på høsten. En jury gjør et utvalg basert på innsendte søknader og prosjektbeskrivelser. Søknadsfrist for koreografilaboratoriet 2024 er passert, og søknadsfrist for 2025 vil offentliggjøres høst 2024.

STOR Kunst for små barn 
STOR kunst for små barn er et flerårig prosjekt der målet er å utvikle flere danseforestillinger for de aller yngste. Prosjektet er realisert med støtte av Sparebankstiftelsen DNB, og har pågått i to faser siden 2016. Gjennom dette prosjektet gir Dansens Hus støtte til produksjon og visning av forestillinger for barn fra 0-6 år. Totalt seks forestillinger har fått støtte så langt. Alle hadde premiere på Dansens Hus og har turnert mye i etterkant. I 2024 starter vi opp en ny treårig runde av prosjektet. Søknadsfrist TBA.
Les mer om prosjektet HER.

Ice Hot
Ice Hot er en nordisk plattform som presenterer og promoterer nordiske danseforestillinger for representanter fra teaterscener og festivaler fra hele verden. Bakgrunnen for at plattformen ble etablert var en ambisjon om å synliggjøre den nordiske dansen for et internasjonalt marked, og øke muligheter for arbeid, inntekt og samarbeid for nordiske dansekunstnere.  Ice Hot har vært arrangert annet hvert år i de nordiske hovedstedene siden 2010. Plattformen er et samarbeid mellom partnerorganisasjoner i fem nordiske land: Dance Info Finland, Dansehallerne (Danmark), Dansens Hus Oslo (Norge), Dansens Hus Stockholm (Sverige) og Performing Arts Centre Iceland. Partnerne er enten scener som viser dans eller interesseorganisasjoner for dans.  Ansvaret for å arrangere plattformen går på rundgang mellom partnerne.   

Turné

Dansens verden er global. For at norske danseforestillinger skal nå et større publikum må de rundt i Norge og ut i verden. Hvordan jobber Dansens Hus for å styrke turnémuligheter nasjonalt og internasjonalt?

Dansenett Norge
Dansenett Norge er et nasjonalt turnénettverk for dans. Hvert år turnerer vi ca. 8 produksjoner til spillesteder i hele Norge.

Dansenett Norge er et samarbeid mellom Dansens Hus og fire regionale kompetansesentre for dans. Det er to årlige søknadsfrister. Les mer om Dansenett Norge og søknadsfrister HER

Ice Hot
Ice Hot er en nordisk plattform som presenterer og promoterer nordiske danseforestillinger for representanter fra teaterscener og festivaler fra hele verden. Målet med plattformen er å synliggjøre den nordiske dansen for et internasjonalt marked, og øke muligheter for arbeid, inntekt og samarbeid for nordiske dansekunstnere. Plattformen er et samarbeid mellom partnerorganisasjoner i fem nordiske land: Dance Info Finland, Dansehallerne (Danmark), Dansens Hus Oslo (Norge), Dansens Hus Stockholm (Sverige) og Performing Arts Centre Iceland.  Dansens Hus er ansvarlig for gjennomføring av plattformen i Oslo i 2024. Les mer om ICE HOT HER.

Aerowaves
Aerowaves er et europeisk nettverk som har som mål å styrke kjennskap og utveksling av unge koreografer og deres verk. Hvert år velges det ut 20 forestillinger for europeisk turné.
Dansens Hus er Norges partner i nettverket. Vi formidler søknadsfrister, deltar i utvelgelse av forestillinger og viser utvalgte forestillinger på våer scener. Les mer om Aerowaves HER Se mer på www.aerowaves.org.