Hva leter du etter?

Koreografilaboratoriet utsettes og utvides

Koreografilaboratoriet er en gylden mulighet til å stifte bekjentskap med noen av de yngre dansekunstnere i Norge, som har vist stort kunstnerisk potensiale og risikovilje. Slik situasjonen er nå, vil prosjektet i stor grad flyttes til våren 2021, og i mellomtiden vil Dansens Hus gi kunstnerskapene og prosjektene mulighet for utvikling.

Koreolab J  Oren

Koreografilaboratoriet 2020 skulle ha startet sine visninger på Dansens Hus Studioscene den 30 april 2020, men på grunn av Covid-19 så skjer følgelig ikke dette nå. I 2019 valgte en jury ut fem koreografer ut fra innkomne søknader som skulle fått presentere sine arbeider 30. april til 5. mai 2020. Dansens Hus har nå valgt å skyve hele prosjektet til 2021, og gjennom veiledning og oppfølging gjennom året og inn i 2021 gis de talentfulle og fremadstormende kunstnerne mer tid og rom for å utvikle sine prosjekter og kunstnerskap.

Koreografilaboratoriet er en gylden mulighet til å stifte bekjentskap med noen av de yngre dansekunstnere i Norge, som har vist stort kunstnerisk potensiale og risikovilje. Nå prøver Dansens Hus å snu utfordringer til fordeler, ved å gi tid og verktøy til å la verkene modne og kunstnerne utvikles ytterligere.

Koreografilaboratoriet er mer enn en mulighet til å vise nytt arbeid, det er også en måte å styrke det norske dansefeltet ved at de utvalgte kunstnerne tilbys innsikt og kunnskap om produksjonsapparatet, og mulighetene som finnes for utvikling av kunstnerisk arbeid med tett kommunikasjon med de ulike avdelingene et teater som Dansens Hus har, som produksjon, kommunikasjon, lys og lyd. Produksjon av scenekunst må ses på som et holistisk prosjekt, der samarbeidet og kommunikasjonen mellom de ulike fagfeltene og ekspertisene er essensielle.

Kunstnere er:

Carl Aquilizan (f.1994) har sin utdannelse fra Leeds, men bor og arbeider i Oslo. Han vil sammen med seks utøvere se nærmere på hva som skjer fysisk når man holder emosjoner innestengt. Han henter inspirasjon fra Butoh og ekspresjonisme.

Karen Eide Bøen (f.1986) bor og arbeider i Bergen og vil i stykket Sjøveien ta utgangspunkt i egne «100 spørsmål om å jobbe bærekraftig som scenekunstner» og det “å være en kunstner i en liten by i utkanten av utkanten av Europa”. Gjennom dette arbeidet vil hun utforske selv-posisjonering og det lokale blikket dypere.

Chollada Phinitduang (f.1990) er født i Thailand. Hun vokste opp i Norge og er nå bosatt i Oslo. Hun vil presentere et stykke sammen med dansekunstner Elise Austad. Med inspirasjon fra store artister som Beyoncé og Billie Holidays interaksjon med begrepet “Me, Myself and I” og ulike kulturers forskjellige holdninger til jeg-et og vi-et, går utøverne inn i et univers med mange både pop-kulturelle, historiske og sosiologiske referanser til “ The ego”.

Jens Trinidad (f.1987) bor og jobber i Oslo. Han vil sammen med danser Hugo Marmelada kroppsliggjøre musikkens hjerte og sjel i forestillingen Alma. Gjennom allsidig bakgrunn fra hip-hop og lang erfaring med samtidsdans vil de se nærmere på musikkens påvirkning på deres og publikums kropp.

Jonas Øren (f.1988) er fra Høyanger, men bor og jobber i Oslo. Han har bakgrunn fra klassisk ballett og vil i prosjektet undersøke hva det vil si å portrettere seg selv som en Forsythe danser, gjennom en dekonstruksjon av verket In the middle somewhat elevated av William Forsythe. Selvportrettering i dagens samfunn er noe av det Øren vil gjøre et dypdykk i i denne forestillingen.

Kristin Skiftun (produsent ved Dansens Hus) og Magnus Myhr (dansekunstner og veileder for Koreografilaboratoriet 2020) kommer til å følge opp de utvalgte kunstnerne, og nå i april og mai avholdes det digitale møter med individuell veiledning og felles samtaler. Myhr vil og tilby individuell oppfølging og veiledning frem til visningene i 2021.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus