Hva leter du etter?

Harald Beharie/Louis Schou-Hansen: (S)kjønn Safari

I Harald og Louis’ prosjekt (S)kjønn Safari settes kroppen som sosial konstruksjon i fokus, fremfor synet på kroppen som en enhet med biologisk bestemte egenskaper. 

Prosjektet tar utgangspunkt i diskusjoner rundt bruk av kjønnsroller og stereotypier i scenekunstinstitusjoner og på kunstfeltet. Hvordan blir vi ubevisst påvirket av konstruerte kjønnsstereotypier?

Arbeidet bygger på en reforhandling av kroppen, og utforsker potensialet i å arbeide med fysikk fra en kjønnsnøytral base. Hvilke konsekvenser har politikk og samfunn for kjønn som stereotyp eller norm? Er det mulig å skape et tredje kjønn som verken er mann eller kvinne, men som Harald og Louis foreslår - kjønnsnøytralt? Den opprinnelige versjonen av (S)kjønn Safari hadde premiere i Oslo 2015, men er siden blitt rekonstruert og vist ved Seminar#6 i Sandnes, Galleri Entree, Bergen og Kaospiloterne i Aarhus, Danmark.

Juryens begrunnelse:
I (S)kjønn Safari undersøker Harald Beharie og Louis Schou-Hansen om det er mulig å jobbe med dans og kropp på en kjønnsnøytral måte. De problematiserer kjønn som sosial konstruksjon, hetronormativitet i danseutdanning, og spekulerer i i hvilken grad det er mulig å danse et tredje kjønn. Arbeidet er tankevekkende,grundig og konsekvent.

Konsept, idé og utøvere: Harald Andreas Beharie og Louis Schou-Hansen. Foto: Yaniv Cohen.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus