Hva leter du etter?

De utvalgte kunstnerne er...

Fem verk er valgt ut til Koreografilaboratorium 2018.

Sas Ida Hodelos Kropp 3 1667 Web Some
Fra verket "Sart Ansikt - Hodeløs Kropp" av Ida Frømyr Borgen - Foto: Sara Angelica Spilling

Koreografilaboratoriet har mottatt 42 søknader, mot 71 søknader i fjor. I sin utvelgelse har juryen primært lagt vekt på kvalitet og diversitet i formspråk, uttrykk og vilje til risiko. Juryen har forsøkt å ivareta en representativ fordeling mellom kjønn og geografisk spredning, men svært få av søkerne er menn eller bosatt utenfor Oslo. Flere gode kandidater har ikke fått plass i programmet. Årets utvalg består av 5 koreografiske arbeider.

Juryen uttrykker at de har valgt arbeider som evner å materialisere en original idé til et særegent kunstnerisk uttrykk. Her er de utvalgte kunstnerne.
 
Inés Belli - Postmodern cool
Karen Lynne Bjerknesli/Aslak Aune Nygård Jeg er en hermafroditt
Ida Frømyr Borgen - Sart ansikt/hodeløs kropp
Mina Weider - XX
Deep Down Dopeizm - Uten tittel

 
Juryens begrunnelser
 
Inés Belli
Postmodern cool er et helhetlig og konsekvent prosjekt som gjennom en delikat bruk av tid og timing, overrasker og begeistrer. Arbeidet er både en hyllest, en dekonstruksjon og rekonstruksjon av trad-jazz og inspirert av postmodernismens brudd med form, konvensjon og forventning.
 
Karen Lynne Bjerknesli og Aslak Aune Nygård
Duetten Jeg er en hermafroditt er et særegent og poetisk arbeid med en kresen, nyansert tilnærming til tid og bevegelse, og et overraskende forhold mellom positur og fremdrift. Kunstnerne forholder seg til et utvidet menneskelig register som utfordrer hva kropp, kjønn og seksualitet er.
 
Ida Frømyr Borgen
Soloen Sart ansikt/ hodeløs kropp er et stilistisk gjennomført arbeid, der kroppen, bevegelsene og det visuelle materialet går inn i en større koreografisk helhet. Soloen arbeider med et lekent forhold til persepsjon gjennom å sette gjenkjennelige elementer opp mot det tilsynelatende forvrengte.
 
Mina Weider
Kunstneren viser en sterk evne til å materialisere og veksle mellom flere pågående kroppslige prosjekt, musikk, lyd, objekt, kostyme og scenografi og samtidig skape en tydelige komposisjon over tid. I XX vil kunstneren videreføre en fragmentarisk undersøkelse av dans, objekt og kostymer og materialisere dette i en episodisk form.
                                                              
dEEp doWN dopEiZM 
dEEp doWN dopEiZM er en erfaren og etablert gruppe som viser et stort potensiale for utvikling av sitt eget sceniske uttrykk. De ønsker å ta risiko gjennom å utfordre og samtidig videreutvikle den urbane tradisjonen de selv står i. I dette arbeidet ønsker gruppen å utvikle nye koreografiske metoder, arbeide i et mindre format og eksperimentere med det sceniske uttrykket og relasjonen til publikum.

Om juryen

Janne-Camilla Lyster (f. 1981) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun er danser, koreograf og forfatter. Hun er for tiden stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Dans, med prosjektet «Koreografisk poesi: utvikling av litterære partiturer for dans».
 
Øyvind Jørgensen (f. 1960) har siden 1985 arbeidet som danser, koreograf og produsent. Hans koreografiske produksjon består av ca 60 egne verk/prosjekter og en rekke bestillingsverk. hans forestillinger er vist i inn- og utland. Jørgensen er utdannet fra Statens Balletthøgskole og 2 år ved Martha Graham School of contemporary dance i New York. For tiden 50 % ansatt som 1. amanuensis i samtidsdans på KhiO.
 
Solveig Styve Holte (f. 1984) er danser, koreograf og  formidlingskonsulent i 50 % stilling ved Dansens Holte har en master i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo og  tidligere utdanning fra Den Norske Balletthøgskole og Skolen for Samtidsdans.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus