Hva leter du etter?

Dansens Hus søker produksjonskoordinator i fast stilling (100%)

Vi utvider vårt dyktige produksjonsteam og søker en produksjonskoordinator med et strukturert hode og hjerte for scenekunst.

540 A7965

Produksjonsteamet har ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av alle husets ulike aktiviteter, og er bindeledd mellom huset og kunstnere, kompanier og andre samarbeidspartnere. Teamet består av plan- og produksjonsleder, produksjonskoordinator og produksjonsassistent/garderobeansvarlig.

Som produksjonskoordinator skal du overskue det totale bildet av en scenekunstproduksjon, og se både de store og de små sammenhengene, både fra dag til dag og over en hel produksjons- og spilleperiode. Du vil få tildelt egne prosjekter, i tillegg til å bistå plan- og produksjonsleder med løpende oppgaveløsing i teamet.

Jobben innebærer en variert arbeidshverdag og stor kontaktflate i et inspirerende og internasjonalt scenekunstfelt. Vi kan by på kompetanse- og kunnskapsutvikling gjennom arbeid med ulike prosjekter og oppgaver, og ikke minst et svært sosialt og inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Praktisk koordinering og gjennomføring av gjestespill og ulike scenekunstprosjekter med tilhørende støtte-arrangementer innenfor avtalte rammer, tariffer og budsjetter.
 • Ulike og varierte oppgaver i produksjonsteamet knyttet til utredning, planlegging og gjennomføring av aktiviteten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til oppgaver som:
  • Være kontaktpunkt og vert for gjestende kompanier og samarbeidspartnere
  • Reiselogistikk og overnatting
  • Lage produksjonsplaner og dagsplaner
  • Koordinere produksjon og avvikling med de ulike teamene på huset.
  • Fungere som inspisient på enkelte prosjekter
  • Overvåke HMS og smittevern i produksjonene
  • Utforme søknader og innhente nødvendig tillatelser, f.eks. ved stedsspesifikke prosjekter
  • Bistå i produksjonsrelaterte utredninger og innhenting og systematisering av informasjon.

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker oss en person med solid erfaring fra praktisk teater- og produksjonsarbeid.

Vi ser særlig etter en person med inspisientkompetanse eller annen operativ produksjonserfaring.

Det er ønskelig med kunstfaglig utdanning på BA-nivå som inspisient, produsent eller tilsvarende, men relevant arbeidserfaring veier like tungt. Er du i tillegg en lagspiller med velutviklede sosiale evner kan du være personen vi ser etter.

Det er viktig at du:

 • Har stor interesse for scenekunst og dans og er oppdatert på kunstfeltet
 • Liker å tilpasse deg ulike prosjekter og oppgaver
 • Er en god organisator
 • Er lydhør og serviceinnstilt
 • Har svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er strukturert, nøyaktig og årvåken for detaljenes betydning i den store planen
 • Har gode datakunnskaper

Det er en fordel om du har:

 • Nasjonal og/eller internasjonal turnéerfaring
 • Noe kunnskap om grunnleggende sceneteknikk, lys, lyd og video
 • Erfaring fra arbeid med rettighetsbelagt materiale
 • God oversikt over lover og avtaleverk som regulerer scenekunstfeltet

Arbeidsspråk er engelsk og norsk og du bør ha gode kunnskaper i begge språk, muntlig og skriftlig.

Arbeidstiden er en kombinasjon av dag-, kvelds- og helgearbeid.

Lønn ihht. Dansens Hus lokale overenskomst. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker derfor medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Stillingen ønskes besatt så snart som mulig, og personlig egnethet vil bli vektlagt.


Spørsmål kan rettes til:

Plan- og produksjonsleder Kristin Skiftun tlf.: 926 994 62, e-post: kristin@dansenshus.com

Vennligst send kortfattet søknad og CV på epost til soknader@dansenshus.com

Merk søknaden: «Produksjonskoordinator»

Søknad sendes senest 28.5.2021

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus