Hva leter du etter?

400 sider om norsk dansekunst

Danseinformasjonen har i samarbeid med Skald forlag nylig gitt ut boka 
Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år.

Danseinformasjonen Utgir Bok Foto Tale Hendnes
  1. ​Denne boka er historisk. Aldri før har det vært gitt ut en så omfattende bok om norsk dansekunst,

sier historiker og redaktør Sigrid Øvreås Svendal begeistret. Svendal er ansatt ved Danseinformasjonen, og har det siste året jobbet mye med bokutgivelsen.

Boka består av totalt 17 artikler fordelt på fire hoveddeler: estetikk, kulturpolitikk, profesjon & utdanning og dans i offentligheten. Erfarne skribenter, kunstnere og forskere bidrar med tekster som skildrer ulike sider ved dansefeltet, og den omfattende utviklingen som har funnet sted de siste 20 årene.

  1. Det var Ine Therese Berg, tidligere rådgiver ved Danseinformasjonen, som initierte boka og som søkte midler med utgangspunkt i Danseinformasjonens tjueårsjubileum i 2014. Jeg kom til dekket bord da jeg startet arbeidet med boka i 2015, og selv om både forfatterne og temaene for artiklene har endret seg noe, er rammen stort sett beholdt.
Hva handler boka om?
Boka dekker mye av det som har skjedd i dansekunsten gjennom de siste 20 årene. Dansekunsten i Norge har i løpet av den perioden vært gjennom store endringer, med stadig flere kunstnere, større kunstproduksjon, et bredt mangfold av uttrykk, høy kvalitet og en politisk satsning på dans under Kulturløftet. Utgangspunktet for boka er det frie feltet og sjangermessig ligger hovedvekten på samtidsdans, sier Svendal. Det er et stort spenn i temaene i artiklene, og noe for enhver smak. Her finner vi blant annet en artikkel som tar for seg den tiårige kampen for å få et dansens hus, en annen handler om utdanningene innen samtidsdans og en tredje om dansekritikk. Sigrid Røyseng har skrevet en artikkel om dansens plass i norsk kulturpolitikk, Margrete Kvalbein om nær dansehistorie og brytningen mellom ulike sjangre og Solveig Styve Holte diskuterer koreografens potensielle død.
  1. Det er viktig å presisere at boka ikke dekker alt som har skjedd innen dans i Norge disse 20 årene – da måtte den ha vært mye tjukkere. Men dette er en god start for å få frem flere gode tekster, analyser og ikke minst en større forståelse for hvordan dansekunsten har utviklet seg, sier Svendal.
I tillegg til artiklene er boka rikt illustrert, men hvordan har dere valgt ut bildene?
Det var en utfordring. Sindre Jacobsen, informasjonsansvarlig ved Danseinformasjonen i snart en mannsalder, er billedredaktør for boka og han har en unik oversikt over dansebilder. Samtidig skal jeg ikke legge skjul på at prosessen med å velge ut bilder til bokas bildedel var vanskelig, da det er så mange som fortjener en plass i en slik bok. Men det er ikke plass til alle. Vi har tenkt kronologisk slik at vi har minst et bilde fra hvert år fra 1994 til 2016, men vi har også tenkt sjangre, uttrykk, kjønn, etnisitet og geografi. Bildene til artiklene er styrt av hva de ulike forfatterne har skrevet om. I tillegg har vi flere fine illustrasjoner av Kim Hiorthøy.
icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus