Foto Tale Hendnes 2022 117

Mimesis & science fiction

I forestillingen Fabulation spør dansekunstnerne Bára Sigfúsdóttir og Orfee Schuijt blant annet om dans kan fungere som et science fiction-medium.

Artikkel

  Bára og Orfee ble kjent med hverandre da de begge studerte dans i Amsterdam. Under en presentasjon av egne arbeider ble Orfee fascinert av et solostykke som Bára danset. Siden har de utviklet et nært vennskap, som blant annet bygger på felles kunstneriske interesser. I sine individuelle arbeider – som begge vektlegger tverrfaglighet og samarbeid med ulike kunstnere – har de to brukt hverandre som kunstneriske veiledere og ytre øyne. Nå lager de for første gang siden skoletiden en forestilling sammen. Utgangspunktet er et åpent møte, snarere enn en klar idé om hva forestillingen skulle bli. Nå er samarbeidet blitt til forestillingen Fabulation.

  Mimesis er et fenomen som handler om hvordan man tilnærmer seg det som er annerledes enn en selv ved å miste en del av seg selv. Insekter imiterer omverden, ikke bare som kamuflasje, men også fordi de ønsker å bli noe annet enn seg selv.

  "The desire to become space",

  er et sitat de har hentet fra essayisten Roger Callois' tekster om fenomenet ­– et sitat som har vært førende i deres arbeid. De beskriver at Callois – på poetisk vis – forklarer deres egne ønsker med dansen: å bli en del av omgivelsene og de andre de danser med. I tillegg sier det noe veldig spesifikt om danserarbeidet – som tradisjonelt handler om å ta til seg og kopiere bevegelse og koreografi. Det handler altså om imitasjon, kopi – eller mimesis. Når dette blir speilet i to dansere skjer det noe spennende.

  Mimesis tangerer det som er konsekvent og knyttet til det kjente, med også det som er fantasifullt og utenomjordisk. Science fiction knyttes til det fantasifulle. Bára og Orfee ble interessert i science fiction gjennom lesningen av Donna Harroway, som skriver:

  "Science Fiction is the writing, it’s the fact that you are doing something that changes who you are immediately".

  Dette fikk dem til å spørre seg om dansen kan være science fiction – at dans og bevegelse kontinuerlig endrer og transformerer kroppen, og at scenerommet også blir et nytt sted, både for utøvere og publikum.

  Kort om Bára Sigfúsdóttir og Orfee Schuijt

  I sitt eget arbeid tar Bára alltid utgangspunkt i improvisasjon, og utvikler det musikalske og koreografiske materialet med et fokus på menneskekroppen som visuell enhet, dens eksistens i samfunnet og sammenkobling med naturen. Báras arbeid er personlig, visuelt og fantasifullt. Orfee forklarer at hun arbeider med dans – som hun beskriver som en magisk og mystisk kunstform ­– også for følelsene og nytelsens skyld. Hun kombinerer tverrfaglige interesser fra dans, tegning til eksperimentell skriving og videokunst. Hennes eget koreografiske arbeid bringer disse praksisene sammen, med et stort fokus på form og detaljer.

  Foto Tale Hendnes 2022 31
  Foto Tale Hendnes 2022 28
  Alle foto: Tale Hendnes / Dansens Hus

  Fabulation, 09. - 12. februar 2023