Foto Tale Hendnes 2022 117

Mimesis & science fiction

I forestillingen Fabulation spør dansekunstnerne Bára Sigfúsdóttir og Orfee Schuijt blant annet om dansen kan fungere som et science fiction-medium.

Artikkel

  Bára og Orfee ble kjent da de begge studerte dans i Amsterdam. Under en presentasjon av egne arbeider ble Orfee fascinert av et solostykke som Bára danset. Siden da har de hatt et tett vennskap næret blant annet av felles kunstneriske interesser. I sine individuelle arbeider – som begge vektlegger tverrfaglighet og samarbeid mellom ulike kunstnere – har de to brukt hverandre som kunstneriske veiledere og ytre øyne. Nå skaper de for første gang siden skoletiden et danseverk sammen, et prosjekt som tar utgangpunkt i et møte heller enn en klar idé. Idéene kom i fra møtet, og har nå blitt til forestillingen Fabulation.

  Mimesis er et fenomen som handler om hvordan man tilnærmer seg det som er annerledes enn en selv ved å miste en del av seg selv. Insekter imiterer omverden, ikke bare som kamuflasje, men også fordi de ønsker å bli noe annet enn seg selv. The desire to become space, er et sitat de har hentet fra essayisten Roger Callois tekster om fenomenet ­– et sitat som har fått være førende for deres arbeid. De beskriver at Callois’ – på poetisk vis – forklarer deres egne ønsker med dansen: å bli en del av omgivelsene og de andre de danser med. I tillegg sier det noe veldig spesifikt om danserarbeidet – om praksisensom er å ta til seg bevegelse og koreografi. Det handler om imitasjon, kopi og derfor også mimesis. Når dette blir speilet i to dansere skjer det noe spennende.

  "The desire to become space",

  er et sitat de har hentet fra essayisten Roger Callois tekster om fenomenet ­– et sitat som har fått være førende for deres arbeid. De beskriver at Callois’ – på poetisk vis – forklarer deres egne ønsker med dansen: å bli en del av omgivelsene og de andre de danser med. I tillegg sier det noe veldig spesifikt om danserarbeidet – om praksisensom er å ta til seg bevegelse og koreografi. Det handler om imitasjon, kopi og derfor også mimesis. Når dette blir speilet i to dansere skjer det noe spennende.

  Fenomenet tangerer det som er konsekvent og knyttet til det kjente, med det som er fantasifullt og utenomjordisk. Science fiction knyttes til det fantasifulle. De ble interessert i science fiction gjennom lesningen av Donna Harroway, som skriver:

  "Science Fiction is the writing, it’s the fact that you are doing something that changes who you are immediately".

  Dette fikk dem til å spør om dansen kan være science fiction – at dans og bevegelse gjør kroppen til en transformativ enhet, og at scenerommet blir et nytt sted, både for dem som utøvere og for publikum.

  Kort om Bára Sigfúsdóttir og Orfee Schuijt


  I sitt eget arbeid tar Bára alltid utgangspunkt i improvisasjon, der hun utvikler musikalsk og koreografisk materiale med et fokus på menneskekroppen som visuell enhet, dens eksistens i samfunnet og sammenkobling med naturen. Báras arbeid er personlig, visuelt og fantasifullt. Orfee forklarer at hun arbeider med dans – som hun beskriver som en magisk og mystisk kunstform ­– også for følelsene og nytelsens skyld. Hun kombinerer tverrfaglige interesser i sin kunstneriske praksis, fra dans, tegning til eksperimentell skriving og videokunst. Hennes eget koreografiske arbeid bringer disse praksisene sammen, med en klar tilnærming til form og detaljer.

  Foto Tale Hendnes 2022 31
  Foto Tale Hendnes 2022 28
  Alle foto: Tale Hendnes / Dansens Hus

  Fabulation, 09. - 12. February 2023