Programmering på Dansens Hus

Neste søknadsrunde har søknadsfrist i begynnelsen av august.

2 E0 A8915 Christian Tandberg 1280x853
Foto: Christian Tandberg/Dansens Hus fra Fiksdal/Styve Holte: Hordre.

Kjære Dansekunstnere.

Dansens Hus mottar gjerne programmeringshenvendelser fra norske koreografer og koreografer som er bosatt og virksomme i Norge. Kun norske dansekunstnere eller dansekunstnere som jobber og bor i Norge, kan søke Kunstnerisk Råd. Øvrige dansekunstnere er velkomne til å sende sine forslag til kunstnerisk leder Samme Raeymaekers / produsent Saskia Wieringa.

Søknadsskjema
Vennligst send alle søknader på engelsk
Søknadsskjema finner du her.

Programmeringsforespørslene behandles av kunstnerisk leder og kunstnerisk råd (KR).