Programmering på Dansens Hus

Søknadsfrist tirsdag 6. august kl. 13.00.

UNDER 2

Kjære Dansekunstnere.

Dansens Hus mottar gjerne programmeringshenvendelser fra norske koreografer og koreografer som er bosatt og virksomme i Norge. Disse behandles av kunstnerisk leder Stine Nilsen, i samråd med et kunstnerisk råd, som består av utvalgte norske og internasjonale rådgivere med bred kunnskap om norsk og internasjonal samtidsdans.

Kunstnerisk råd møtes to ganger årlig og behandler innkomne søknader grundig for så å foreta en innstilling som kunstnerisk leder bruker videre i sitt arbeid med å legge det kunstneriske programmet.
Søknadsfrister til KR er avstemt i forhold til søknadsfrister til Norsk Kulturfond og Fond for Lyd og bilde.
 

Man kan søke om:
- intensjonsavtale for en forestilling som skal lages/som man skal søke støtte til
- programmering som gjestespill med en ferdig laget forestilling 

Kunstnerisk råd består av:
Stine Nilsen, kunstnerisk leder Dansens Hus, dansekunstnerne Jens jeffry Trinidad og Irene Vesterhus Teisen, scenekunstkurator, produsent, dramaturg og coach Eva Martinez og scenekunstner Sebastian Tjørstad.
Du kan lese mer om rådet her.
 

Søknadsskjema
På grunn av den internasjonale sammensettingen av KR, ber vi om at søknaden leveres på engelsk.

Søknadsskjema finner du her.

Følgende skal legges ved utfylt skjema: 
1. Prosjektbeskrivelse - maks 1 A-4 side*
2. En kort biografi på medvirkende dansere og kunstnerisk team - maks 1 A-4 side
3. En kort Curriculum vitae på koreograf.

* Ved behov, kan prosjektbeskrivelsen leveres i form av en muntlig presentasjon på maksimum to minutter i vimeo eller Youtube format.

På grunn av tiltredelse av ny kunstnerisk leder den 1. august 2024, kan også prosjekter som tidligere har søkt, søkes inn denne runden. Deretter vil søknader som er blitt behandlet i dette kunstneriske råd, ikke bli behandlet på nytt.

Har du spørsmål kan du kontakte Saskia Wieringa: saskia@dansenshus.com

Vi gleder oss til å motta søknaden din!

Med vennlig hilsen,
Stine Nilse, Kunstnerisk leder
Saskia Wieringa, Kunstnerisk produsent

Foto:
Sølvi Edvardsen: UNDER, foto Tale Hendnes/Dansens Hus
Jonas Øren: Kalokagathia, foto: Tale Hendene/Dansens Hus
Janne-Camilla Lyster: Library of Gestures, foto: Tale Hendnes/Dansens Hus