Workshop: Guy Nader & Maria Campos

Sammen har koreografene Guy Nader og Maria Campos utviklet et spesifikt partnervokabular som fungerer som et konstant element i arbeidet og forestillingene deres. Dette er en veldig spesifikk måte å tilnærme seg dans, bevegelse og koreografi på. Workshoppen handler om å møte dette vokabularet:

Vi vil søke etter mekanikk i bevegelse, observere den for å multiplisere veier og tilnærminger. Ved å forstå kompleksiteten i bevegelsesanatomien vil vi se på mulighetene som kroppen tilbyr for å øke bevegelsesvokabularet. Vi søker etter effektivitet gjennom å fokusere på forståelsen av det motoriske systemet. Når vi danser med hverandre brukes spiralene for å åpne opp de uendelige banene som multipliserer mulighetene våre til å bevege oss sammen.

Spesifikke oppgaver og øvelser brukes for å forberede kroppen på denne krevende teknikken. Man lærer mange strategier og studerer ulike måter å nærme seg kroppen til partneren vår på: Hvordan vi kan tillate oss selv å gi slipp, gi vekt, trekke, dytte, hoppe, motta, blokkere, invitere, bli invitert, osv. Slik vil vi kunne skape egne mønstre i gruppen og utvikle vår ansvarsfølelse og tillit til oss selv og de andre.

Guy Nader og Maria Campos, som opprinnelig er fra Spania og Libanon, er basert i Barcelona og har samarbeidet siden 2006. Sammen har de skapt flere verk som er vist internasjonalt på forskjellige festivaler og arenaer. Nader og Campos har utviklet sitt eget kunstneriske språk gjennom bevegelse, og redefinerer seg selv kontinuerlig mens de leter etter nye kontekster og territorier for dans.

Praktisk informasjon
Tid: 12:00–13:30
Dato: 07.05.22
Påmelding: billettsalg@dansenshus.com
For: Profesjonelle dansekunstnere og studenter
Garderober ikke tilgjengelig. Workshopdeltakere må komme ferdig oppvarmet.
Workshopen er gratis.

Set of Sets, 06. - 08. mai 2022