Mia Habib

Mia er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo med bachelor i koreografi.

Mia Habib Foto Tale Hendnes

Mia er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo med bachelor i koreografi. Hun har et stort internasjonalt nedslagsfelt, og jobber i skjæringspunktet mellom scenekunst, utstillinger, publikasjoner, foredrag, undervisning, mentorvirksomhet og kuratering. Forestillingene hennes har blitt co-produsert ved en rekke institusjoner over hele Europa. Dette er Mia Habibs sjette samarbeid med Dansens Hus siden 2005. 

Habib har vært initiativtaker til flere danseprosjekter i Jerusalem og til det internasjonale kunstnettverket Sweet & Tender Collaboration. I tillegg til koreografiutdannelsen har hun en M.A. i konfliktløsning og forhandling ved Tel Aviv University. Hun har vært mentor for flere sentrale kunstnere under paraplyen European Cultural Foundation, og har siden 2015 vært mentor for masterstudentene ved koreografilinjen på Kunsthøgskolen i Oslo. Mia har sittet i styret på Den Norske Opera & Ballett og i styret for Middle East Institute of Multitrack Diplomacy. Foto: Edgar Bachel

We are here together, 22. - 25. september 2016