Koreografilaboratoriet2023

Koreografilaboratoriet 2024, 14. - 16. mai

Koreografilaboratoriet 2024,
14. - 16. mai

Få med deg helt rykende fersk, norsk dans.

Av totalt 55 søknader er det valgt ut tre prosjekter til Koreografilaboratoriet 2024. Juryen har i sin utvelgelse valgt å legge vekt på prosjektet sine koreografiske ferdigheter og potensiale knyttet til utøvelse og kroppslig undersøkelse. De ønsker å legge til rette for et kunstnerisk laboratorium som både gir rom for kroppslig og koreografisk utforskning, men som også lar kunstnere få undersøke potensialet i husets tekniske rammer rettet inn mot prosjektets koreografiske utgangspunkt. Juryen har bestått av koreograf Ina Christel Johannessen, dansekunstner Rina Rosenquist og dansekunstner Jonas Øren.

Oliver Paulsson, Lou Ditarano/Kristoffer Lislegaard og Jonathan Ibsen/Bjørk Mynte Paulse er kunstnerne du kan oppleve under Koreografilaboratoriet 2024.

Bakgrunnsstoff

Foto Lou Ditarano: Tyler Kennington
Foto Jonathan Ibsen: Alberto Palladino
Foto Björk Mynte Paulse: Anders Holst Pedersen