4 Foto Emilie Marie Karlsen Magdalene Solli

RED FLAG, 14. - 17. mars

RED FLAG,
14. - 17. mars

Scenen som et smittsomt fellesskap og kanskje en sosial bevegelse.

I RED FLAG inviteres publikum til en felles opplevelse av kroppslig solidaritet forbi menneskets natur. Kan vi gjennom en atmosfære av forventning og entusiasme skape dype forbindelser og sette noe på spill sammen, slik at vi som kollektiv kropp kan engasjeres på linje med en demonstrasjon? I forestillingens alternative dansedemokrati oppstår en relasjonell klimapolitisk estetikk, som vekselsvis strekker seg fra det nære kroppslige, til sosiale organiseringer, og globale fellesskap.

RED FLAG er den første av tre forestillinger hvor Geir Hytten tar for seg ulike sider av «affekt». De er alle en forlengelse av hans masteroppgave i samfunnsgeografi (2022), og skaper et bakteppe for utforsking av miljøspørsmål gjennom dans.

Bakgrunnsstoff

 • PLUKK MIKS 2024

  Plukk og miks

  Kjøper du billett til tre ulike forestillinger får du 30% rabatt.

Medvirkende

 • Koreograf

  Geir Hytten

 • Dansere

  Emilie Karlsen
  Magdalene Solli
  Jacob Ingram-Dodd
  Louise Tanoto
  Terje Tjøme Mossige
  Geir Hytten

 • Musiker og komponist

  Kristoffer Lislegaard

 • Lysdesigner

  Benjamin Fjellman

 • Ytre øye og produsent

  Inés Belli

Samproduksjon: Dansens Hus og DansiT
Støttet av:
Kulturrådet (Fri Scenekunst – prosjekt (dans) og Komposisjon og produksjon av musikk), Fond for lyd og bilde