Danseriskesamtaler

Multiidentitet– en styrke i dagens verden?, 23. august 2008

Multiidentitet– en styrke i dagens verden?,
23. august 2008

    0
  • SceneHovedscenen

Spilledatoer

  • 23. august - 17:00

Danseriske Samtaler er et konsept utviklet i samarbeid med Danseinformasjonen. Det er nå syvende sesongen vi gjennomfører uformelle møter mellom fagmiljøet og publikum.

Det velges ulike temaer knyttet opp mot dansefaglige spørsmål eller aktuelle forestillinger. Ulike gjester blir invitert til å bidra til samtalen sammen med publikum. Samtalen er tenkt som et bidrag til å åpne opp dialogen omkring dans som kunstform og dansens ulike aktuelle tilknytninger i samtiden.

Danseriske Samtaler for hele 2008 vil ha Mangfoldsåret som utgangspunkt.

I forbindelse med forestillingen "Bahok" av Akram Kahn stiller vi spørsmålet om det er en fordel med multi(kulturell)identitet i en globalisert verden, hvor kunst og kreative uttrykk synes å dra i retning av å utjevne ulikheter og påpeke likhetene, samtidig som ulike politiske grupperinger og posisjoner, tydelig ønsker å understreke ulikhetene og annerledesheten. Samtalen føres mellom Farooq Chaudhry, produsent fra Akram Kahn Company og Karene Lyngholm, kunstnerisk leder for Dansens Hus.