Kunsterisk Råd

Kunstnerisk råd er et rådgivende organ for kunstnerisk leder ved Dansens Hus, Samme Raeymaekers. Rådet møtes to ganger årlig, i etterkant av søknadsfristene om programmering på Dansens Hus. De går da gjennom alle innkomne søknader om norske gjestespill og samproduksjoner, og foretar en innstilling som så kunstnerisk leder bruker videre i sitt arbeid med å legge det kunstneriske repertoaret.

Kunstnerisk råd består av:

Charlotte Vandevvyer

har en Master i Art History & Theatre Studies fra universitetet i Ghent. Hun er nestleder ved P.A.R.T.S (Performing Arts Research and Training Studios) i Brussel. Hun har tidligere arbeidet ned planlegging av danseprogrammet ved STUCK – House for Dance, Image & Sound, hun har vært leder ved Workspacebrussels, og hun har vært koordinator ved Theatre Studies ved universitetet i Antwerpen.
Fra 2008 til 2014 var hun leder av dansekommisjonen for de flamske myndighetene i Belgia. Hun inviteres også ofte til å være jurymedlem, ekspert og coach i ulke sammenhenger som for eksempel ved Van Eyck Akademie, K3 Zentrum für Choreografie, ImpoulsTanz, SNDO, Kunstenfestivaldearts osv.

Torunn Robstad
har sin utdannelse som danser fra Den Norske Opera & Ballett 1983-85 og Alvin Ailey American Dance Center 1986-88 (USA). Etter endt utdannelse har hun som freelance- kunstner arbeidet innenfor ulike uttrykk, sjangre og stiler. Hun har hatt koreografiske oppdrag og initiert egne prosjekter og gjennom sitt arbeid hatt en utstrakt turnevirksomhet både i Norge og internasjonalt.Torunn var fast tilknyttet Carte Blanche dansekompani fra 1990-1992 (NO) og Cullberg Ballet (SE) fra 1995-2000. I dag er Torunn Robstad tillegg til å være freelance dansekunstner, førsteamanuensis og programansvarlig for Masterstudiet i dans ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Tony Tran
er en norsk-vietnamesisk koreograf og danser basert i Oslo, utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo og Skolen for Moderne Dans i København. Hans kunstnerskap har fokus på maskuline identiteter og hvordan de er nedarvede konstruksjoner. Hans forestillinger har turnert i Europa, Midtøsten, Asia og Nord Amerika.Tony mottar arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere i perioden 2021-23. Han sitter i utvalget for scenekunst for Fond for lyd og bilde i perioden 2020-2022 og 2022-24. I 2022 var han rådgiver for festivalen Lyse Netter, ansvarlig for programmering av scenekunst. Tony sitter også i styret til Danse- og Teatersentrum som styremedlem vara.