Hva leter du etter?

Unntakstilstand

Immigranter i dag opplever en unntakstilstand mener Jasna L. Vinovrski. Staying Alive referer både til dette og Bee Gees´ superhit.

Staying Alive Aerowaves 2016
Foto: Ginelle Chagnon

Navn: Jasna L. Vinovrski
Aktuell med: Staying Alive
Når: 10. og 11. september
Bakgrunn: Jasna L. Vinovrski er utøver, koreograf og pedagog opprinnelig fra Kroatia, bosatt i Tyskland.

Vi har spurt Jasna L. Vinovrski fire spørsmål knyttet til hennes forestilling Staying Alive.

Tittelen Staying Alive gir assosiasjoner til disko og Bee Gees (ihvertfall for mennesker som eksisterte på 80-tallet). Er Bee Gees en relevant referanse til din forestilling? 
Bee Gees i seg selv som et diskoband på 80-tallet er ikke så viktig i denne forestillingen. Viktigere er sangen og teksten i låten Staying Alive som jeg bruker i forestillingen. Det er likevel viktig å være klar over at sangen kommer fra en helt annen kontekst en figuren jeg fremstiller. Dette skaper en kollisjon som framprovoserer absurditeten jeg bruker for å få fram refleksjoner og tenkning knyttet til de sosiale og politiske temaene i stykket.

I materialet til Staying Alive beskrives noe av meningsinnholdet som “den konstante unntakstilstanden vi lever i”, og det refereres til immigrasjon. På hvilken måte reflekteres dette komplekse temaet i din forestilling?
I min tekst nevner jeg migrasjon, ikke immigrasjon. Uttrykkene er beslektet men betyr ikke det samme. Jeg ble invitert av et EU prosjekt som ble kalt Migrant Bodies å lage et koreografisk arbeid som omhandlet migrasjon, så temaet var i utgangspunktet ikke noe jeg valgte selv. I begynnelsen var det faktisk ganske vanskelig å nærme seg et såpass komplekst og høyaktuelt tema. En ting var jeg sikker på, jeg ville ikke snakke på vegne av immigranter eller i deres navn. Siden jeg selv er immigrant på grunn av krigen på 90-tallet i ex Jugoslavia, vet jeg utmerket godt at immigranter kan snakke for seg selv og representere seg selv gitt muligheten og arenaer hvor dette kan gjøres. Blant immigranter finner man markante intellektuelle, fantastiske kunstnere med overveldende talent og kraft. Likevel fant jeg et tema som jeg kunne belyse: virkningen av lover og lovgivning som skapes for å kontrollere innvandring (av mennesker, dyr, planter eller ting). Jeg bruker koreografi som et virkemiddel til full kontroll og innskrenking av bevegelser, snarere enn noe som skaper et bilde av frihet og skjønnhet.

Unntakstilstand er et viktig begrep i denne sammenhengen fordi det beskriver  godt situasjonen til immigranter både i dag og tidligere. Begrepet brukes som en slags juridisk term som setter til side loven. Med andre ord: straks unntakstilstand blir proklamert kan enhver lov som beskytter innbyggeres liv bli tilsidesatt. Fra tidligere tider kjenner vi til eksempler fra det 3. Riket i Tyskland, og unntakstilstand ble nylig erklært både i Frankrike og Tyrkia. Jeg forsøker å tilnærme meg denne absurde situasjonen i mitt arbeid, ikke fra de få ofrenes perspektiv, men fra majoritetsbefolkningens som må fungere under gitte lover. Dermed skapte jeg en karakter som arbeider med lovverket, og som har kontroll på det hele. Samtidig er hun konstant stresset av å opprettholde bildet av en en velorganisert, moralsk korrekt verden. Jeg er ikke så interessert i å kritisere det offentlige og byråkratiet, som å peke på de kampene min karakter går gjennom, som i min oppfatning er symptomatisk for den verden vi lever i nå.

Er immigrasjon slik vi ser det i Europa i dag et konkret tema i Staying Alive, eller bruker du begrepet mer som en metafor?
Som jeg sa så var temaet migrasjon en del av bestillingen, og jeg tror ikke kuratoren som sto bak hadde en idé om at jeg skulle forholde meg konkret til immigrasjonsbølgen vi ser i dag.  De ville adressere temaet migrasjon i en mer global forståelse, som et bevegelsesfenomen som kan observeres i kroppens celler, dyr, planter, ting osv. Siden koreografi er en kunstform som befatter seg med bevegelse var det kanskje ikke så urimelig at det var koreografer som ble bedt om å undersøke dette. Jeg må også si at dette EU prosjektet ble unnfanget for to eller til og med tre år siden, før dagens situasjon med den store immigrasjonen ikke hadde nådd folks bevissthet enda. På den annen side var den italienske kuratoren Roberto Cassaroto klar over de kommende katastrofene siden hundrevis av døde immigranter ble skylt i land på den italienske øya Lampedusa, noe som verken kunne benektes eller ignoreres lenger. Han målbar altså dette, uten noen forventning om at noen av koreografene i prosjektet skulle behandle det konkret i sine arbeider. Det som skjedde når kunstnerne begynte å arbeide, var at immigrasjonsbølgen til Europa bokstavelig talt eksploderte og nådde medier over hele verden. Dette påvirket oss selvfølgelig, også arbeidene våre som ble skapt i en større sammenheng.

Mitt medium er dans og bevegelse, derfor forsøker jeg å skape opplevelser som kan bevege publikum i tanker og følelser. Så jeg kan ikke kalle arbeidet mitt for en metafor, men når jeg bruker ord og tale, kan det kanskje oppfattes metaforisk, men med utgangspunkt i en overspennende erfaring.

Hvorfor og hvordan ble iPaden en viktig del av Staying Alive
Dette forklarer jeg i begynnelsen av forestillingen, og jeg vil helst ikke røpe det i et intervju. Men heller ønske alle som er nysgjerrige på mitt forhold til iPaden varmt velkommen til forestillingen.

Straks unntakstilstand blir proklamert kan enhver lov som beskytter innbyggeres liv bli tilsidesatt.

Staying Alive, 10.–11. september 2016

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus