Hva leter du etter?

Snøfnugg, curling eller ironi? Sjekk hvilken generasjon du tilhører

Meg, meg, meg. Oss. Dem. Og vi.

Mindre Foto Tale Hendnes 2 116
Uncoordinated Dog er et skrullete, deprimert og nydelig famlieselskap med ulike generasjoner dansere. Spilles 10. – 13. oktober på Dansens Hus. - Foto: Tale Hendnes

Snøfnugg, curling, glasur og ironi. Mange ord som tilsynelatende har lite til felles bortsett fra at alle disse, og mange flere, brukes til å beskrive de ulike generasjonene som har levd de siste 120 årene. Selve begrepet generasjon er langt fra så vitenskapelig eller entydig som det kanskje kan høres ut som. Generasjonene utgjør nemlig alt fra 15 til 30 år, og blir både beskrevet og omskrevet nokså hyppig uten at noen påberoper seg selve definisjonsmakten.

Betegnelsen generasjon er en slags identitetsboks med visse fellestrekk, -verdier og -opplevelser man forsøker å trykke nedover hodene på en bønsj med folk som er født innenfor en viss tidsperiode. Journalister, forfattere og akademikere har siden midten av 1900-tallet hatt det mye morsomt med å forsøke å finne frem til egenskaper - den ene tingen - som definerer en hel generasjon. Det er rock, teknologi, andre verdenskrig og MTV. Kallenavnene på de ulike generasjonene sitter tilsvarende løst, og er skamløst tabloide. Mange av disse er helt åpenbare fornærmelser av en livsstil og et tankesett man selv ikke forstår.

Selv om det tidvis både skrives og snakkes mye om generasjoner, finnes det også mange kritikerne av denne måten å kategorisere mennesker på. Noen sammenligner denne tilnærmingen med horoskop, der både en rekke personlige egenskaper og all fremtiden tilsynelatende er avgjort allerede i det man blir født. Samtidig er det mye som tyder på at det er nettopp din generasjonstilhørighet som bestemmer hvor mye - eller lite - du liker og forholder deg til nettopp generalisering. Eller for å omskrive et av 80-tallets mest kjente filmsitater - Nobody Puts Baby in the Box, som Generasjon X garantert ville ha sagt.

Her er de siste fire generasjonene, løselig oppsummert*. Årstallene angir fødselsår:

Blame Boomers Ruin Future Photo 02

1945-1964: Babyboomere. Også kjent som etterkrigsgenerasjonen. Dette er den første generasjonen som ble identifisert allerede da de var barn, og faktisk den eneste offisielt definerte gruppen til nå. Det er det amerikanske motstykket til Statistisk Sentralbyrå, Census Bureau, som begynte å bruke uttrykket babyboomere om de tallrike kullene som ble født rett etter andre verdenskrig. Babyboomere gikk akkurat glipp av krigen, men fikk derimot med seg den store velstandsøkningen i tiårene etter. Det var rock and roll, p-piller, seksuell og månelandingen. De ble raskt den rikeste, mest aktive og fysisk spreke generasjonen til da, som nøt stor trygghet i arbeidsmarkedet og tilsvarende økning i personlig forbruk.

Selv om etterkrigskullene arvet sine foreldrenes arbeidsmoral, kom denne med både en god porsjon fremtidsoptimisme og ikke minst et ønske om å utfordre både autoriteter og gjeldende normer. Akkurat denne opposisjonen forsvant nok noe etterhvert ettersom også babyboomere ble voksne. Generasjonen anses i dag som nokså konservative og selvopptatte, derav betegnelsene meg- og dessertgenerasjonen. I tillegg har de fått en rekke kallenavn for sin svært deltakende oppdragerrolle - curling-, helikopter- og snøploggforeldre - som står i sterk kontrast til den autoritære og myndige tilnærmingen de selv er vokst opp med.

Last Ned

1965-1979: Generasjon X. Også kjent som MTV- og nøkkelbarn-generasjonen. Yrkesdeltakelsen blant kvinner i den vestlige delen av verden steg kraftig på 60-tallet. Mange unge måtte derfor greie seg hjemme selv på ettermiddagene, med nøkkelen rundt halsen og TV-en som selskap. I USA omtales Generasjon X gjerne også som det forsømte midterste barnet, da de er skvist inn mellom to tallrike kull - Babyboomere og Millenials. Det ble snakket og skrevet mye om begge disse generasjonene, mens man lenge slet med å plassere og identifisere Gen X.

Selve navnet på generasjonen ble popularisert av forfatteren Douglas Coupland på begynnelsen av 90-tallet. X er både passe mystisk og intetsigende, og passer godt på en gruppe som aller helst vil slippe å bli definert.

Gen X har hatt det adskillig tøffere på arbeidsmarkedet enn forgjengerne, og bringer også med seg et litt annet verdigrunnlag der jobb-fritid-balansen er viktig. Individualisme og smartness ble viktige egenskaper. Det samme med en gryende teknologiinteresse, som har gitt verden blant andre Google, Wikipedia og YouTube. Popkulturelle referanser, ofte av det mer obskure slaget og et permanent skråblikk på livet har også ført til at både forgjengerne og etterkommere har stemplet Gen X som slacker- og ironigenerasjonen, litt avhengig av hvem du spør.

Millenials And Training

1980-1995: Millenials. Også kjent som Generasjon Y og ekkoboomere, på grunn av det store antallet barn født i denne perioden. Det lå lenge i kortene at generasjonen som følger X skulle hete Y. Denne oppfatningen ble utfordret av forfatterne Neil Howe og William Strauss på begynnelsen av 90-tallet, der de ønsket å finne et tydeligere og mer energisk navn på de nyeste medlemmene i menneskeslekten. Årtusenskifte var noe man snakket mye om i tiåret før, og det ble også navnet på generasjonen der de eldste representantene begynte på høyere utdanning rundt milleniumet.

Millenials passer ikke helt inn med de kule og distanserte representantene for Gen X. Generasjonen beskrives som mer mainstream enn tidligere, som mindre religiøse og mer liberale i mange verdispørsmål, blant annet når det kommer til kjønn, legning og likestilling. Samtidig er milleniumsgenerasjonen mer opptatte av å være politiske korrekte, og passe inn.

Generasjonen har også fått noe blandede mottakelser i arbeidslivet. Som barn av babyboomere blir denne generasjonen ofte beskrevet som selvopptatte, bortskjemte og lite selvstendige. Glasuren oppå babyboomernes dessert. Samtidig er det også en generasjon som har opplevd både 11. september og langt større økonomisk usikkerhet, spesielt i USA. Noe som danner et mer dystert og usikkert fremtidsbilde som påvirker både holdninger og livsvalg.

Foto Tale Hendnes 2 2

1996- Generasjon Z. Også kjent som iGen, Generasjon Prestasjon og snøfnuggenerasjonen. Det nyeste tilskuddet til generasjonsstammen, som spås å endre både verden og arbeidslivet uten at man nå helt vet hva dette betyr. Det er uansett den første generasjonen som ikke kjenner verden uten mobiltelefoner, lynraskt internett og sosiale medier. Til forskjell fra spesielt babyboomere som vokste opp på en oppadgående økonomi, har Gen Z allerede rukket å oppleve både økonomiske nedturer og stadig mørkere prognoser når det kommer til klima- og miljøspørsmål.
Generasjonen beskrives som mer forsiktige og risikoaverse enn de tidligere kullene. Foreløpig statistikk viser at de drikker mindre, har mindre sex og er mer skeptiske til narkotika sammenliknet med de tidligere generasjonene da de var på samme alder.

Filmatiseringen av romanen Fight Club kan sies å ha vært én av de generasjonsdefinerende filmene for spesielt den mannlige delen av Gen X. Det har også gitt opphav til én av de mange kallenavnene til den nyeste generasjon - snøfnugg. Det brukes i dag nokså nedlatende for å karakterisere en generasjon de eldre oppfatter som mindre robuste enn tidligere. Om det faktisk stemmer får vi nødvendigvis ikke vite noe om før om 10-20 år. Da har Gen Z blitt ordentlig voksne og har rukket å sette sitt avtrykk på verden.

Test selv

Kjenner du deg ikke igjen i beskrivelsene av din generasjon? Du er neppe den eneste som har følt at du er født noen tiår for tidlig eller for sent. Det finnes utallige tester på nett du kan ta for å sjekke generasjonstilhørigheten. Her er noen av de mer treffende:

Buzzfeeds generasjonsquiz: https://www.buzzfeed.com/eugeneyang/generations

The Guardian, How Millenial are you: https://www.theguardian.com/world/2016/mar/09/how-millennial-are-you-the-generation-y-quiz

Buzzfeeds Sorry Millennials, Only Gen Z'ers Are Passing This Quiz: https://www.buzzfeed.com/noradominick/the-older-you-are-the-worse-youll-do-on-this-quiz

* Årstall kan variere noe med omkring 5-7 år, litt avhengig av hvilke kilder man bruker.

Uncoordinated Dog, 10.–13. oktober 2019

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus