Hva leter du etter?

Smelter sammen

Hvordan endres seksualiteten vår i en samtid der vi overeksponeres for seksualiserte bilder av kroppen?

7 Pleasures Credit Marc Coudrais1
Fra forestillingen 7 Pleasures, vist våren 2016 - Foto: Marc Coudrais

Den danske koreografen og danseren Mette Ingvartsen har tidligere gjestet Dansens Hus med forestillinger som The Artificial Nature Project og 7 Pleasures. Sistnevnte er en del av en serie arbeid The Red Pieces, der Ingvartsen ser på forholdet mellom seksualiteten og det offentlige rom. 

Hvordan påvirker nakne og seksualiserte kropper sosiale strukturer? Hvordan endres seksualiteten i det den krysser grensene mellom den private og offentlige sfære?

Serien startet med 69 Position, et soloarbeid som guidet publikum gjennom seksuell performance, fra 60-tallets nakne protestaksjoner, via Ingvartsens egne arbeid og mot en refleksjon rundt samtidens seksuelle praksiser. Forestillingen 7 Pleasures var derimot et gruppestykke der 12 nakne mennesker undersøkte hvordan overføre andre former for nytelse enn de vi lærer gjennom dagliglivet. Der nytelsespotensiale kan forstyrre klisjebildene vi har av nakenhet og seksualitet.

I vårens forestilling to come (extended) viderefører Ingvartsen disse spørsmålene ved å vende tilbake til en forestilling hun først laget i 2005. Her undersøkes den manglende evnen til å skille mellom private og offentlige rom når det kommer til seksuell representasjon. 

I en forestilling som ødelegger erotiske regler og konvensjoner, stiller de 15 utøverne spørsmålstegn ved individuell seksuell frihet gjennom orgielignede relasjoner. Kroppene smelter sammen til kollektive gruppeformasjoner hvor den ene kroppen er vanskelig å skille fra den andre. De arbeider med hvordan kroppene fysisk kan kobles sammen.

Ulike former for begjær omdefineres ved å eksperimentere med seksuelle, orgastiske og sosiale uttrykk. Gjennom forlengede sekvenser av nytelse utfordrer forestillingen teatrets konvensjoner knyttet til klimaks og orgastiske strukturer. Gleden over abstrakte farger og former blandes med en rytmisk puls fra sensuelle figurer, mens sosiale strukturer brytes ned. Mette Ingvartsen viser også soloforestillingen 21 Pornographies på Black Box Teater i februar, denne tilhører også serien The Red Pieces og undersøker pornografi gjennom å se nærmere på forholdene mellom seksuell frihet og makt. 

A highly amusing choreography about… sex

Kaiitheater

to come (extended), 26.–28. januar 2018

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus