Hva leter du etter?

Slik ansettes kunstnerisk leder

Ny kunstnerisk leder ved Dansens Hus ansettes av styret.

DH publikumsinngang 2016
Foto: Ole Walter Jacobsen

Ansettelsesprosessen
Styret ved Dansens Hus arbeider nå med ansettelse av ny kunstnerisk leder. Etter at søknadsfristen gikk ut har et innstillingsutvalg innkalt det de mener er de aller mest aktuelle navnene til en første intervjurunde. Utvalget består av:

Marta Færevaag Hjelle Direktør ved Nationaltheatret og styreleder 
Venke Marie Sortland Dansekunster og styremedlem
Cecilie Lindemann Steen Dansekunster 
Carina Norée Daglig leder i Dansnät Sverige og styremedlem 

Kandidatene vil gjennomgå en intervjurunde til før 1-3 finalekandidater presenteres for styret som deretter tar den endelige beslutningen. Administrativ leder ved Dansens Hus, Stein Slyngstad, er tilstede ved begge intervjurunder som sekretær for innstillingsutvalget. Det benyttes dessuten en ekstern organisasjonspsykolog i deler av prosessen.

Utlysningsteksten kan du lese her.
Søkerlisten kan du lese her.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus