Hva leter du etter?

Skeiv dansekunst - en samtalerekke

13. juni kl. 19.00 på Dansens Hus er temaet Skeivfeministiske strategier. Med: Henriett Pedersen, Maja Roel og Marte Sterud. Ledet av Ann-Christin Kongsness.

Skeiv Dansekunst

Maja Roel har over flere år jobbet med prosjektet I slipped in between two wor(l)ds i ulike formater. I dette arbeidet møter vi karakterene hun, han og hin. Henriette Pedersen har som koreograf utviklet et særegent uttrykk i randsonene av menneskelig tilstedeværelse, der det overskridende og usømmelige tematiseres. Marte Sterud har gjort en rekke kunstneriske arbeider med skeivt fokus og tar denne interessen videre ved å arrangere denne samtalrekka. De deltar alle i samtalen om Skeivfeministiske strategier på Dansens Hus, ledet av Ann-Christin Kongsness.  

Skeiv dansekunst - en samtalerekke er seks samtaler og et foredrag med dansekunstnere som aktivt tar stilling til spørsmål rundt kjønnsuttrykk og seksualitet i sine kunstnerskap. Med et mangfold av strategier, tilnærminger og holdninger, leker de med forventninger rundt identitet generelt, i opposisjon til det normative. Ut i fra egne erfaringer forteller de om hvordan det personlige og emosjonelle får konsekvenser for, og nærer det kunstneriske arbeidet.    

Samtalerekka arrangeres av dansekunstnerne Ann-Christin Kongsness og Marte Sterud som har arbeidet sammen siden 2011 med dans og koreografi i det frie feltet. De jobber med å koble språk og teori opp mot egen kunstpraksis, og vil bidra til å synliggjøre og fasilitere kompetanse rundt dans og koreografi som kunstart. Prosjektet er støttet av Kulturrådet og co-produseres av Danseinformasjonen - nasjonalt kompetansesenter for dans og videodokumenteres for arkivering i Dansearkivet/Riksarkivet og Skeivt arkiv.

Alle arrangementene er gratis.   

http://www.skeivdansekunst.no

Fotokreditering (f.v.): Karina Rønning, André Wulf, Chrisander Brun, Åse Bengtsson Helin, Erik Berg, Joris Jan Boos, Sofia Runarsdotter, Elisabeth Kjeldahl Nilsson, Sveinn Fannar Johannson.  

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus