Hva leter du etter?

List of applicants/Søkerliste

Da søknadsfristen på stillingen som kunstnerisk leder ved Dansens Hus gikk ut fredag 24. februar var det kommet inn 42 søkere. Av disse var hele 26 utenlandske.

DH publikumsinngang 2016
Foto: Ole Walter Jacobsen

- Det er påfallende mange sterke utenlandske søkere med bakgrunn fra toppstillinger i ledende internasjonale danseinstitusjoner. Det er tydelig at Dansens Hus har etablert en posisjon som en særdeles attraktiv og interessant arena for samtidig dansekunst, sier styreleder Marta Færevaag Hjelle, som til daglig er direktør ved Nationaltheatret.

Styret uttrykker også stor tilfredshet over kvaliteten på norske søkerne, og mener at søkerlisten totalt sett er et svært godt utgangspunkt for å rekruttere en god og interessant leder av Dansens Hus. Stillingen tiltres i august 2018. Kunstnerisk leder ved Dansens Hus oppnevnes på et fire år langt åremål med mulighet for forlengelse på én periode. Den nåværende kunstneriske lederen, Un-Magritt Nordseth har vært ansatt i to perioder, og fratrer altså stillingen i august 2018.

Her er søkerlisten hvor seks søkere er unndratt offentlighet:

1 Monica Emilie Herstad. Norge. Koreograf og deltidsstudent i dansevitenskap. 
2 Constantin Enache. Romania. Koreograf.
3 Eva Martz. Spania. Kunsterisk leder Marts Contemporary Dance Company.
4 Mehdi Farajpour. Frankrike. Koreograf og kunstnerisk leder Oriantheatre Dance Company
5 Kenneth Kvarnström.  Sverige. Koreograf.
6 Rachel Wolfe. Norge. Kunstnerisk leder Bare Flyt.
7 Paul Selwyn Norton. Australia. Leder Strut Dance.
8 Lucilene Almeida. Brasil. Public Service, Cultural Centre Theatre Guaria, Curitiba.
9 Odd Johan Fritzøe. Norge. Koreograf og danser.
10 Siri Leonardsen.  Norge. Produsent Bærum Kulturhus.
11 Lára Stefánsdóttir. Island. Koreograf.
12 Kjetil Skøyen. Norge. Scene-og billedkunstner.
13 Live Rosenvinge Jackson. Norge. Administrativ leder CODAInternational Dance Festival.
14 Ari Tenhula. Finland. Dekan Det finske teaterakademi.
15 Inger Butel. Norge. Selvstendig næringsdrivende.
16 Cedric Lambrette. Danmark. Kunstnerisk leder Cross Connection Ballett Company.
17 Snježana Abramović. Kroatia. Daglig- og kunstnerisk leder Zagreb Youth Theatre.
18 Siri Wigdel. Storbritannia.  Kreativ leder og produsent Theater Arduwy.
19 Eva-Cecilie Richardsen. Norge. Kunstnerisk leder Moving Targets.
20 Lene Bang. Danmark. Agent.
21 Linn Holt. Norge. Dansepedagog Danseløvene AS.
22 Eva Broberg. Sverige. Statens Kulturråd.
23 Hooman Sharifi. Norge. Teatersjef og daglig leder Carte Blanche
24 Brian Brady. England. Leder teaterprogrammet Laban Conservatoire of Music and Dance.
25 Carmen Mehnert. Tyskland. Programmerende leder Performing Arts, Hellerau.
26 Snelle Hall. Norge. Stiftelsen Siri & Snelle produksjoner.
27 Eli Villanger. Norge. Produksjonsleder TwirlPoint Productions.
28 Elena Tupyseva. Russland. Kunstnerisk leder og direktør ved State Theatre Ballet, Moskva.
29 Sven Till. Tyskland. Kunsterisk leder Potzdam Tanztage og fabrik Potzdam. 
30 Kristin Hjort Inao. Norge. Lærer Bårdar Akademiet.
31 Laura Kumin. Spania. Direktør Certamen.
32 Kristian Alm. Norge. Danser Nasjonalballetten.
33 Francesco Scavetta. Norge. Gunnlegger og kunstnerisk leder WEE.
34 Silvia Bottiroli. Italia. Professor Universitá Commerciale Luigi Bocconi, Milano.
35 Bush Hartshorn. Danmark. Leder for kunstnerisk utvikling, Dance Base, Edinburgh.
36 Thomas Prestø. Norge. Grunnlegger og kunstnerisk leder Tabanka Dance Ensemble.


540 A8030

Dansens Hus recently sorted applications to fill the coveted role of our next artistic director. The level of interest from many talented and highly qualified individuals, both local and international, has been overwhelming.

“It is clear that Dansens Hus has established itself as an attractive and compelling venue for contemporary dance”, states Leader of the Board, Marta Færevaag Hjelle and Managing Director at Norway’s National Theatre.The board is satisfied with the quality of the applicants and states that the list of applicants is an “excellent foundation for recruiting an interesting artistic director”.

Un-Magritt Nordseth, who currently holds the position, completes her two-term fixed engagement with Dansens Hus in August 2018. We look forward to the coming process to select our new artistic director that will lead us to 2022.

List of applicants: (Exempt from public disclosure: 6)

1 Monica Emilie Herstad. Norway. Choreographer and student in Dance Science.
2 Constantin Enache. Rumenia. Choreographer.
3 Eva Martz. Spain. Artistic Director Martz Contemporary Dance Company.
4 Mehdi Farajpour. France. Choreographer & Artistic director Oriantheatre Dance Company
5 Kenneth Kvarnström. Sweden. Choreographer. 
6 Rachel Wolfe. Norway. Artistic Director Bare Flyt.
7 Paul Selwyn Norton. Australia. CEO/Director Strut Dance.
8 Lucilene Almeida. Brazil. Public Service, Cultural Centre Theatre Guaria, Curitiba.
9 Odd Johan Fritzøe. Norway. Choreographer and dancer.
10 Siri Leonardsen.  Norway. Producer Bærum Kulturhus.
11 Lára Stefánsdóttir. Iceland. Freelance artist, choreographer.
12 Kjetil Skøyen. Norway. Artist.
13 Live Rosenvinge Jackson. Norway. Managing Director CODAInternational Dance Festival.
14 Ari Tenhula. Finland. Dean Theatre Academy Finland.
15 Inger Butel. Norway. Self-employed.
16 Cedric Lambrette. Denmark. Co-founder and Artistic Director of the Cross Connection Ballet Company.
17 Snježana Abramović. Croatia. General Manager and Artistic Director of Zagreb Youth Theatre
18 Siri Wigdel. United Kingdom. Creative Director and Producer at Theatr Ardudwy
19 Eva-Cecilie Richardsen. Norway. Artistic Director Moving Targets - choreographic platform
20 Lene Bang. Denmark. Agent via Lene Bang Org.
21 Linn Holt. Norway. Dance pedagog Danseløvene AS.
22 Eva Broberg. Sweden. Arts Council Sweden.
23 Hooman Sharifi. Norway. Artistic Director Carte Blanche
24 Brian Brady. England. Head of Theatre Programme Laban Conservatoire of Music and Dance.
25 Carmen Mehnert. Germany. Programme Director for Performing Arts in Hellerau
26 Snelle Hall. Norway. Founder of Siri & Snelle produksjoner.
27 Eli Villanger. Norway. Producer TwirlPoint Productions.
28 Elena Tupyseva. Russia. Artistic Director of Potsdam Tanztage and fabrik Potsdam
29 Sven Till. Germany. Kunsterisk leder Potzdam Tanztage. Kunsterisk leder og nestleder fabrik Potzdam.  
30 Kristin Hjort Inao. Norway. Teacher Bårdar Akademiet.
31 Laura Kumin. Spania. Director of the Certamen.
32 Kristian Alm. Norway. Danser The Norwegian National Ballet.
33 Francesco Scavetta. Norway. Founder and Artistic Director Wee.
34 Silvia Bottiroli. Italy. Proffesor Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano.
35 Bush Hartshorn. Denmark. Head of Catalyst (Artist Development) Dance Base, Edinburgh UK.
36 Thomas Prestø. Norway. Founder & Artistic Director Tabanka Dance Ensemble.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus