Hva leter du etter?

Regjeringen støtter turnénettverk for dans

Tre millioner bevilges til videreføring og utvikling av Dansenett Norge.

Makt og Avmakt
Makt og avmakt av Tony Tran og Antero Hein skal spille 22 forestillinger i Trøndelag og Nord-Norge. - Foto: Antero Hein

Tilskuddet kommer fra spillemidlene og skjer på bakgrunn av en budsjettsøknad fra Dansens Hus i samarbeid med fire regionale samarbeidspartnere som har arbeidet med dette i lang tid: DansiT dansekunst i Trondheim og Midt-Norge, Dansearena Nord i Hammerfest, Bærum Kulturhus – regionalt kompetansesenter for dans og Regional Arena for Samtidsdans (RAS) i Sandnes. Her er Regjeringens pressemelding i sakens anledning:

Kulturdepartementet gir tre millioner kroner fra spillemidlene til Dansens Hus til etableringen av Dansenett Norge.

– Regjeringen ønsker å støtte opp om Dansens Hus og de fire regionale kompetansesentrene som nå går sammen om å gjøre norsk og internasjonal dansekunst mer tilgjengelig for publikum over hele landet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Dansenett Norge etableres som et prosjekt i regi av Dansens Hus i samarbeid med Bærum Kulturhus, Dansearena nord, Dansekunst i Trondheim og Sør-Trøndelag og Regional Arena for Samtidsdans i Sandnes. Gjennom etableringen av Dansenett Norge samles kompetanse fra noen av Norges viktigste aktører for visning av samtidig dansekunst.
– Vi er glade for å kunne bidra til denne satsningen på dansefeltet. Vi får til bedre lokale samarbeid, og flere forestillinger vil kunne treffe et større publikum, sier kulturministeren.

Dansens Hus (Oslo)
Skal bidra til aktivt til å styrke utviklingen av dans i hele Norge, gjennom et bredt samarbeid med ulike scenekunstmiljø. 21 927 publikummere, 34 produksjoner og 187 forestillinger på egen scene i 2016. 
Kontaktperson: Administrativ leder, Stein Slyngstad. Telefon 900 88 990

Bærum kulturhus
En av landets mest aktive scener for samtidsdans med tydelige kunstneriske ambisjoner. Inngår også i nettverket "Foreningen Norsk turnénettverk for dans og scenekunst". Et samarbeid med 15 andre kulturhus/scener i 13 fylker.
Kontaktperson: Kulturhussjef, Morten Walderhaug. Telefon 913 09 204

Dansearena nord (Hammerfest)
Kompetanse- og nettverkssenter for dans i Nord-Norge med arbeidsområde hovedsakelig i Nordland, Troms og Finnmark.
Co-produserer forestillinger med kunstnere fra regionen og tilbyr Artist in Residence i tilknytning til sitt studio i Arktisk kultursenter i Hammerfest.
Kontaktperson: Direktør, Susanne Næss Nielsen. Telefon 482 43 373

Dansekunst i Trondheim og Sør-Trøndelag (DansiT)
Regionalt senter for dansekunst i Trondheim og Midt-Norge. 
Inngår i ulike former for co-produksjoner, mottar gjestespill, er turnéarrangør for dans i Midt-Norge og arrangerer Multiplié dansefestival.
Kontaktperson: Daglig leder, Arnhild Staal Pettersen. Telefon 414 34 578

Regional Arena for Samtidsdans (RAS) i Sandnes kulturhus
Sandnes kulturhus har som eneste scene i Stavanger-regionen hatt dans som satsningsområde siden åpningen i 1999.
Programmerer regional, nasjonal og internasjonal samtidsdans, og produserer og co-produserer også egne danseforestillinger.  
Kontaktperson: Daglig leder, Therese Markhus. Telefon 924 19 926. 

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus