Hva leter du etter?

– Blandingen av det fysiske og dansen, samt det teatrale liker jeg veldig godt.

Olekristiantangen
Foto: Antero Hein

Jeg traff Ina i Barcelona i 2015 da jeg jobbet i IT Dansa, men dette er min første produksjon med zvc. Jeg ble introdusert for Ina da jeg så en av kompaniets forestillinger for en del år tilbake og har siden den gang hatt stor interesse for arbeidet. Det er noe med blandingen av det fysiske og dansen, samt det teatrale som jeg liker veldig godt. For tiden er jeg i Darmstadt på residens med kompaniet. Nå jobber vi med lokale barn, noe som er veldig spennende. Det er en naturlig språkbarriere- og det er kroppen som skaper tilliten. Det er kjempeinteressant å se hva slags kommunikasjon man får til uten språk. Det er viktig for oss å skape fortrolighet og tillit for å kunne jobbe sammen. Tanken er at vi skal turnere med barna fra forestillingen, samtidig integrere barn fra de forskjellige stedene vi spiller. Det blir interessant å se hvordan barna fra de forskjellige kulturene kommuniserer. 

Det å være i residens, som da vi var i Beijing i mars, gjør noe med hele den kunstneriske prosessen. Ikke minst at vi jobber i et fremmed land med en helt annen kultur, men jobben er med deg hele tiden. Man har ikke andre elementer av daglige gjøremål som skal gjøres. Jeg har muligheten til å være i prosjektet hele tiden. På mange måter er det en styrke - men man skal også tilbake til virkeligheten. Nå i startfasen er det veldig fint, fordi vi skal få i gang produksjonen og tankene rundt den kommende prosessen. Vi jobber tett hele tiden, og Ina er veldig lydhør for tanker og innspill. Vi får virkelig mulighet til å dykke dypt ned i materialet. Ina har selvfølgelig klare rammer, ønsker og visjoner for sine prosjekter, men det at vi som dansekunstnere får lov til å være så delaktig gir meg veldig mye tilbake.

Future, 1.–4. september 2016

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus