Hva leter du etter?

Ny kunstnerisk leder ved Dansens Hus/New artistic director

I et styremøte mandag 15. mai ble det besluttet å tilby åremålsstillingen som kunstnerisk leder ved Dansens Hus til belgieren Samme Raeymaekers. Han har akseptert tilbudet og vil tiltre stillingen i august 2018. (Scroll for english version)

Samme Raeymaekers 01 Cellen De Meulemeester

Belgiske Raeymaekers er høyt profilert og internasjonalt anerkjent for sitt arbeid med dansekunst i Brugge, ikke minst for festivalen December Dance, som han er kunstnerisk leder for.  Han overtar etter Un-Magritt Nordseth, som når hun fratrer stillingen har sittet i to åremål á fire år. To perioder er maksimum i denne stillingen ifølge vedtektene til Dansens Hus.

Samme Raeymaekers kommer fra stillingen som kunstnerisk tilrettelegger for dans ved Consertgebouw i Brugge i Belgia. Han er som nevnt også leder for den profilerte samtidsdansfestivalen December Dance, en årlig festival som fokuserer både på dans og performance. Han har også vært ansvarlig for scenekunstprogrammeringen ved Cultural Centre/Royal City Theatre i Brugge, hvor han la det kunstneriske programmet for både teater, dans og musikk. Han programmerer i dag også danseprogrammet ved denne institusjonen i tillegg til Consertgebouw Brugge. Dette er aktive institusjoner i sitt område, og til sammen viser de anslagsvis 35 produksjoner av nasjonale og internasjonale dansekunstnere i året. I likhet med den nåværende programmeringen ved Dansens Hus legges det vekt både på etablerte og yngre dansekunstnere. Raeymaekers har også vært medlem av flere internasjonale juryer, utvalgskommitéer, styrer og rådgivende organer knyttet til dans nasjonalt i Belgia og internasjonalt.

- Jeg er svært beæret og glad for beslutningen styret ved Dansens Hus har tatt, sier Raeymaekers i en uttalelse om stillingen. Jeg ser fram til å bygge videre på arven fra min forgjenger Un-Magritt Nordseth. Sammen med den fantastiske og dedikerte staben ved Dansens Hus vil jeg konsolidere og skape fremtiden til en av Europas aller vakreste scener for dans: et varmt hus av og for nasjonale og internasjonale dansekunstnere. Med min erfaring fra ulike funksjoner i Brugge, særlig kvalitativ og kurativ erfaring fra programmering av dans, vil jeg forsøke å skape synergier knyttet til ulike partnere i inn-og utland, publikumsutvikling og internasjonalt perspektiv og nettverk. Dette vil være et grunnlag for min nye jobb som kunstnerisk leder ved Dansens Hus. Jeg ser fram til å bli kjent med og samarbeide med det norske dansemiljøet. Mitt sterke ønske om å dele min lidenskap for (inter-) nasjonal dans med Oslo og Norge gjør at jeg nesten ikke kan vente med å begynne. 


New artistic director
In a board meeting on May15th it was decided to offer the position as artistic director at Dansens Hus to Belgian Samme Raeymaekers. He has accepted with great pleasure, and will start in August 2018.

Raeymaekers is internationally renowned for his work as artistic programmer in Brugge, not least for his work as director for the international dance festival December Dance. He will succeed Un-Magritt Nordseth who in August 2018 will have served in the position for two four-year periods, the maximum possible according to the statutes of Dansens Hus.

Samme Raeymaekers is presently the artistic coordinator for dance at Concertgebouw Bruges in 2006. Within this role, he is also the artistic coordinator and curator of already mentioned December Dance, an annual international dance and performance festival that hosts work in all the venues in Bruges - Cultural Centre and Concertgebouw. Prior to this he was the performing arts presenter and programmer for dance, theatre and music for the Cultural Centre / Royal City Theatre in Bruges. In addition to December Dance, he is currently the dance programmer for both organisations:  Concertgebouw Bruges and Cultural Centre Bruges and presents approximately 35 dance productions from international and national companies, emerging and established artists each season, very similar to the artistic programming at Dansens Hus, Oslo. He was also a member of several national and international jury’s, selection committees, boards and advice commissions.

- I’m extremely honoured and happy with the decision of the board, Mr. Raeymaekers responds to the board's decision.  I’m looking forward - building further on the legacy of my predecessor Un-Magritt Nordseth and together with the fantastic and dedicated team of Dansens Hus - to consolidate and shape the future of one of Europe's most beautiful dance houses: a warm house of and for national and international dance makers. Various experiences from my Bruges context, such as the quality and the curational approach of the dance program, the search for synergies in partnerships, audience development and my international perspective and network, will support me in my new assignment as Director of Dance House. I’m also looking forward to get to know and collaborate with the Norwegian dance field! The desire to share my passion and devotion for (inter-) national dance with Oslo and Norway makes me want to get started right away.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus