Hva leter du etter?

#metoo - et paradigmeskifte

Høsten 2017 har satt søkelys på alvorlige problemer, ikke bare i norsk arbeidsliv, men i hele den vestlige verden. #metoo kampanjen har åpnet opp for større åpenhet rundt seksuell trakassering, overgrep, maktstrukturer og hvordan vi skal- og ikke skal oppføre oss mot mennesker rundt oss

Nardansen

På Dansens Hus har vi nulltoleranse på seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Vi har den ambisiøse målsetting at det aldri skal skje. Det betyr selvsagt ikke at vi er naive og tror at det ikke har skjedd her. Vi har nå iverksatt arbeid med retningslinjer og varslingsrutiner i samarbeid med bedriftshelsetjenesten og verneombud og skal jobbe aktivt internt med holdningskampanjer og kultur. Blant annet trygghet rundt varsling gjennom kompetente mottakere, ledere, verneombud etc. Forebygging er det viktigste verktøyet vi har.

I tillegg til oss her internt på huset har vi nærmere 40 kunstneriske team på besøk i løpet av året. Vi ønsker derfor å kunne bidra utad i dansefeltet, blant annet ved å tilføye retningslinjer mot seksuell trakassering inn som vedlegg i kontrakter som inngås med gjestende kompanier. 

I tillegg ønsker vi å se på muligheten for å bistå frilans-feltet med et danseombud i samarbeid med andre danseorganisasjoner.

Alt dette er prosesser vi er i gang med og vi er i dialog med andre aktører på feltet for å se hvordan slike samarbeid kan løses mest mulig hensiktsmessig. 

Dansens Hus skal være et trygt sted å være, både som gjestende kunstner, kontoransatt, tekniker, renholder, leietaker, publikumsvert, baransatt og publikum. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep. Og skulle det skje, skal du bli ivaretatt og vite at vi som teaterhus har ansvaret og tar ansvaret.

Les dansenorges opprop i Aftenposten her

Høstens #metoo er noe av det viktigste som har skjedd på årtier.

Un-Magritt Nordseth, Kunstnerisk leder

Løfter om endring
Kunstnerisk leder ved Dansens Hus mener at høstens #metoo- kampanje er noe av det viktigste som har skjedd på årtier. 

– Det gir løfter om endring mht kjønn og normer rundt kjønn som jeg har ventet på og lengtet etter og som jeg faktisk trodde ikke skulle komme. Snarere tvert i mot har jeg sett en regresjon i utviklingen av et likestilt samfunn i Norge hva gjelder menn og kvinner, mener Nordseth.

- Når nå Kjersti Horn holder sin forbilledlige og inspirerende appell fra Hovedscenen på Nationaltheatret, sammen med 200 kvinnelige skuespillere føler jeg meg faktisk løftet og glad. Og denne gangen er det ingen vei tilbake. Det er tid for endring!

- Selv har jeg vært svært engasjert i kampanjen hele høsten, har fulgt den tett både i sosiale medier og andre medier. For oss som er ledere er det ganske åpenbart at dette handler om å utføre lederskap (eller ei). Det er et lederansvar, og ikke den enkeltes ansvar, å sørge for trygghet på arbeidsplassen eller studiested.

Til slutt vil Nordseth takke alle modige som har turt å stå frem.

Kun 1 av 10 har fast ansettelse i Norge- kan gjøre det vanskelig å si fra. Les intervju med dansekunstner Kristina Søetorp Wallace i Aftenposten her

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus