Hva leter du etter?

Mer om koreografilaboratoriet 2021

Under årets Koreografilaboratorium presenterer vi fem forestillinger av unge, norske dansekunstnere. Les mer om forestillingene under.

Image001

Chollada Phinitduang: Me, Myself and I

Har du opplevd fravær av egoet? Jeg har ikke det. Tvert imot, jo mer jeg prøver jo mer spinner jeg rundt og rundt i virvelstrøm, til jeg faller inn i det.

Midt imellom Me, myself and I.
Inn i et kaleidoskop av meg selv.
Inn i essensen av menneskets strev etter erkjennelse.
Inn i verdighet og selvstendighet.
Inn til kjernen av jeg-et kontra vi-et.
Inn i kroppslige, tekstlige og fargerike deformasjoner finner jeg meg selv i et polarisert forhold mellom kollektivisme og individualisme.

Koreograf og danser: Chollada Phinitduang
Medskapende danser: Elise Austad Komponist: Bror Barosen
Lyddesign: Hjalmar Inuk Littauer

Jens Trinidad Foto Elin Osljord
Foto: Elin Osjord

Jens Trinidad/Hugo Marmelada: Alma

Jens Trinidad fra Oslo og Hugo Marmelada fra Lisboa har begge bakgrunn i streetdance, og er både utøvende og skapende dansekunstnere. Siden 2015 har de utforsket sitt felles uttrykk, der de bruker sine erfaringer fra både samtidsdans og streetdance som inspirasjon. Siden 2015 har de utforsket sitt felles uttrykk, der de bruker sine erfaringer fra både samtidsdans og streetdance som inspirasjon. I stykket Alma vil de se nærmere på musikkens påvirkning på kropp og sjel. Musikkens kraft som forplanter, sprer og binder seg i hud, muskler og organer i rytme, bevegelse og emosjon. For eksempel så mente grekerne at kroppen blir besjelet gjennom musikken - uten musikk, ingen sjel.

Av og med: Jens Trinidad og Hugo Marmelada
(Grunnet reiserestriksjoner i forbindelse med Covid-19, vil arbeidet blir fremført enten som duett eller solo på scenen)

02
Foto: Emma Sucalic

Jonas Øren: Somewhat Deconstructed

Somewhat Deconstructed er ein dekonstruksjon av In the Middle Somewhat Elevated av William Forsythe.

Den legendariske koreografen William Forsythe sitt originale danseriske materiale krev både ei enorm teknisk evne og rytmisk forståing basert på prinsipp frå den klassiske balletten. I tillegg framførast stykket med ei tydeleg haldning; noko som for somme kanskje kan minne om sex-appeal. Med dette utgangspunktet undersøker dansekunstnar Jonas Øren og musikar Erik Spanne kva sjølv-portrettering kan vere. Eit sjølvportrett er oftast ei forskjønning – ein måte å framstå på ein ønska måte. Å tilnærme seg dette materialet i si originale form er å gripe etter det uoppnåelege – som igjen understreker noko urealisert ved den objektiviserte «Jonas». Det handlar ikkje om å imitere eller kopiere, men heller å bryte ned og revurdere: Korleis fungerer samansmeltinga av desse dansande handlingane og musikken i den objektiviserte dansekroppen? Som kunstform byggast mykje på risiko og meistring. Scenekunsten handlar om å feile!

Medverkande
Dansekunstnar: Jonas Øren
Komponist og musikar: Erik Spanne

Karen Eide Boen Foto Klara Sofie Ludvigsen
Foto: Klara Sofie Ludvigsen

Karen Eide Bøen: Sjøveien

Fra dansestudioet kan hun se og høre de store frakteskipene og passasjerfergene som går ut og inn, styrt av sine ruter og timetabeller. Over tid har hun utviklet et forhold til disse båtene og til rytmene deres. De gir henne en kobling til kontinentet: en slags pust, ut mot og inn fra resten av verden. Som om hun blir med på reisen hver eneste dag, uten å fysisk forlate byen.

Sjøveien tar utgangspunkt i den lokale forankringen i periferien, i drøm og utferdstrang, bærekraft og arbeidssituasjon.Danserne fokuserer på overflatene, på egne kropper og i omgivelsene. De retter oppmerksomhet mot hvor de har vært og hvor de er på vei i hvert øyeblikk.

Medvirkende

Koreograf og danser: Karen Eide Bøen
Danser: Roza Moshtaghi
Musikk: Mari Kvien Brunvoll
Kostyme: Maria Victoria Høvring Høeg
Prosessveileder: Marit Loe Bjørnstad
Samprodusenter: BIT-Teatergarasjen og Bergen Dansesenter

Foto Tale Hendnes 2 79
Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

Carl Aquilizan: dis_func


dis_func utforsker indre og kroppslig spenning ved å dykke inn i emosjonelle og transformative opplevelser. Arbeidet henter inspirasjon fra prinsipper innenfor Butoh og ekspresjonistisk billedkunst, med en sterk interesse for menneskets indre mørke. Gjennom forvrengte og eksplosive bevegelser skapes et stemningsfylt og kaotisk landskap som tematiserer undertrykte følelser. Det improviserte dansematerialet gir rom for de individuelle utøvernes emosjoner og impulser som utformes i samspill med lyd, lys og kostyme.

Medvirkende
Koreograf: Carl Aquilizan
Medskapende dansere: Maria Kristina Klungnes Berg, Anders Engebretsen, Marit Meløe, Stine Solvang og Kristian Vindenes
Kostymedesign: Anna Louraine Dichoso
Foto og film: Joshua Jacob

Koreografilaboratoriet 2021, 14.–21. mai

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus