Hva leter du etter?

Marius Kjos om tid

Uncoordinated Dog er Ingun Bjørnsgaard Prosjekts nye forestilling. Tid og kroppens levde erfaring er et hovedtema. Tiden har gått siden Marius Kjos første gang var med i IBP- forestillingen The Flux Position of an Insulted Eye i 1995.

Hvordan opplever du tid?
Jeg opplever at tid avtegner seg som spor i kroppen. Det kan være alt fra rynker, en ny hofteprotese til ny innsikt. Som danser kan jeg velge å stå stille i rom men jeg kan aldri stå stille i tid...

Forholder du deg til begreper som ungdommelig og middelaldrende?
Ha Ha Ha! Det forholder jeg meg utelukkende til når det blir sagt til meg som smiger : du er jo så ungdommelig!

Er det stor forskjell på hvordan du tenker nå og for tjue år siden?
Nei det er ikke så stor forskjell på hvordan jeg tenker, men en forskjell kan være at jeg opplever at det å være tilstede nå handler endel om at jeg også tenker på det som har vært og det som kommer til å bli, mens for 20 år siden så hadde jeg nok med å tenke og forholde meg til akkurat det som skjedde der og da, nettopp fordi det skjedde så mye hele tiden!

Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til alder i dans?
Jeg ser vel egentlig bare muligheter! Min generasjon med dansere har jo vist seg å ikke slutte å danse selv om de kommer opp i 50-60 årene. Jeg synes de viser oss ulike måter for hvordan kroppen kan være og fremstilles i dansen. utfordringen ligger kanskje mer hos de som ser på. Noen må kanskje revurdere begreper som hva er en dansende kropp?...hva er virtuositet? og ikke minst hva er dans og hva kan dans være...?

Uncoordinated Dog, 10.–13. oktober 2019

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus