Hva leter du etter?

Frédérick Gravel om Some Hope for the Bastards

11  Some Hope For The Bastards Photo De Stephane Najman Avec L M  Jackson A  Martel D  Desjardins K De Jong J  Wright  F  Tavernini A  Kraaijeveld N  Dufour Campeau D  Albert Toth
Some Hope For The Bastards - Foto: De Stephane Najman

Jeg ville i utgangspunktet jobbe med musikk fra barokken, nærmere bestemt Bach. Helt konkret var jeg interessert i pulsen som man finner i mye av musikken hans. Jeg ønsket å finne en måte å uttrykke denne pulsen gjennom kroppen som skulle stå i kontrast til den ellers så fargesterke musikken. Startfasen av arbeidet førte meg derfor inn i et landskap av repetitive bevegelser, som mer og mer avbrytes – en undersøkelse av støt og rytme snarere enn en helhetlig inngang til arbeidet. Jeg observerte hvordan både musikk og dans kan brukes for å overskride grensene til begge kunstformene respektivt. Hele tiden var det pulsen som sto i sentrum. Jeg utvidet denne undersøkelsen ved å bruke andre musikalske sjangre også, men hele tiden var jeg opptatt av pulsen, den påståelige repetisjonen. Den opprinnelige idéen var å lage en rekke scener som illustrerte inngangen til arbeidet ved å hele tiden dytte på og bevege grensene for staheten vi finner i rytme, punch, beat og pendelen som går og går. Jeg ville også bruke rytme for å skape øyeblikk av ufullkommenhet i bevegelsene som likevel skulle være lesbart og ses i sammenheng med en delt opplevelse av musikken. Jeg ville forsøke å lage en kompleks koreografi som veksler mellom spenningen og strukturen som oppstår mellom en ganske presis koreografisk utforming og de mer tilfeldige hendelsene som oppstår gjennom improvisasjon.

For å lage denne forestillingen var det helt nødvendig med live musikk. Vi ble alle fullt ut engasjert i prosessen, og musikken spiller for en gangs skyld ikke en ironisk rolle som den ofte gjør i mine forestillinger. I stedet åpenbarer den seg fullt ut i og gjennom den koreografiske prosessen, og spiller sammen med koreografien i den samme spenningen.

Some Hope for the Bastards, 23.–25. august 2019

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus