Hva leter du etter?

På landet i Frankrike: Tåke, kjærlighet og gjenferd.

Kroegraf Christian Rizzo skulle vært i Oslo i mai med forestillingen une maison. På grunn av situasjonen er også denne forestillingen avlyst. Hva gjør han nå?

Img 5635
Koregraf Christian Rizzo skulle vært i Oslo i mai med forestillingen une maison.

For Englisgh version scroll down.

Hvor er du nå, og hva er status quo?
Jeg er langt ute på landet. Jeg jobber og prøver å forholde meg til en fastfrosset situasjon.

Hvilke rutene har du laget for seg selv h is du er i karantene?
Jeg ringer folk jeg er glad i hver eneste dag.

Hva leser du?
For mange e-spoter med dårlige nyheter og making av Tim Ingold.

Hva ser du på?
Rommet mellom ryggen min og et fjell.

Hva hører du på?
Mellomrommet mellom egen pust og svarttostens sang.

Hvordan beveger du deg?
Steg for steg.

Hva inspirerer deg?
Tåke, kjærlighet og gjenferd.

Hvis du kunne sende en beskjed som kunne nå hele verde, hva ville det være?
Når er nå?


English version:

Where are you now, and what is your status quo?
In the middle of the countryside, working and trying to cope with the frozen situation

If you are in quarantine, what routines have you made for yourself?
Calling people I love eveyday.

What do you read?
Too much bad news emails and “making” by Tim Ingold.

What are you watching?
The space between my back and a mountain

What are you listening to?
The gap between my breathing and the song of the blackbird

How do you move?
Step by step

What inspires you?
fog, love and ghosts

If you could send a message that would reach everyone, worldwide what would it be?
How soon is now?

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus