Hva leter du etter?

Dansens Hus søker formidlingskonsulent/prosjektkoordinator

Dansens Hus søker deg som gløder for å formidle dans til et bredt publikum.

Publikum Dansens Hus
Foto: Ole Walter Jacobsen

Vår tidligere formidlingskonsulent har fått nye oppgaver, og vi søker derfor en engasjert og engasjerende person til stillingen som formidlingskonsulent og prosjektkoordinator på Dansens Hus. Stillingen er en 100% stilling, der 50 % er fast og 50 % (funksjonen som prosjektkoordinator) er et tidsavgrenset engasjement med 1 års varighet. Stillingen vil ha en nøkkelfunksjon i arbeidet med å styrke og utvikle vår dansefaglige formidling og rekruttering av nye publikumsgrupper. En spennende mulighet i en ung og dynamisk kunstinstitusjon med et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver
Du vil være ansvarlig for innhold og utforming av Dansens Hus formidlingsprogram bestående av fysiske og digitale arrangementer om dans, dansekunstnere og/eller forestillingsaktuell tematikk, felleskapsopplevelser for store og små, og kompetansebyggende aktiviteter for dansekunstnere. Arbeidet innebærer å utarbeide innhold og finne bidragsytere til de ulike arrangementene, utforme avtaler og koordinere planlegging, avvikling og kommunikasjon av arrangementene med husets øvrige team. Du vil også ha ansvaret for våre fysiske og digitale forestilingsintroduksjoner, herunder videreutvikling av form/konsept og faglig oppfølging av husets dyktige formidlere. Dansens Hus jobber for å nå ut til et mangfoldig publikum og er opptatt av økt inkludering i kulturlivet. Stillingen vil være prosjektkoordinator for ulike publikumsprosjekter knyttet til outreach og fellesskap. Dette innebærer ansvaret for å utrede, forankre, planlegge og gjennomføre ulike prosjekter og aktiviteter.

Arbeidets art og fordeling av disse ansvarsområdene i organisasjonen gjør at stillingen vil være plassert i to av organisasjonens team: kommunikasjon og marked/utvikling. Du vil rapportere faglig til begge teamledere med kommunikasjonsleder som din personalleder. Du vil også i utstrakt grad samarbeide med øvrige team og nøkkelpersoner på huset.

Kvalifikasjoner
Vi ser etter deg som har sterk interesse for dans, kombinert med et genuint ønske om at flere skal få oppleve og lære mer om kunstformen. Du har fortrinnsvis danse- eller kunstfaglig utdanning på minimum BA nivå, men relevant arbeidserfaring, og høyt kunnskaps- og motivasjonsnivå kan veie like tungt. Du har gode kunnskaper om dans generelt og samtidsdans spesielt, og om hva som rører seg på det norske og internasjonale dansefeltet. Du er også oppdatert innenfor kultur- og samfunnsliv og følger med på aktuelle debatter og diskurser. Dine formidlingsevner, både skriftlig og muntlig, er svært gode, og du brenner for å formidle fagstoff på en forståelig og engasjerende måte. Du er åpen i din tilnærming til dansekunst, og god til å trekke linjer til relevante kunstfaglige og samfunnsmessige sammenhenger. Du har erfaring med prosjektarbeid, er fortrolig med enkel budsjettering og fremdriftsplanlegging, og god til å motivere andre. Om du i tillegg har mangfoldskompetanse og/eller erfaring med arbeid med marginaliserte grupper er det en fordel. Som person er du iderik, og samtidig god å omsette ideene til konkrete og realiserbare planer. Du er god til å strukturere arbeidet ditt, og tar vennlig og bestemt ansvar for fremdrift i prosesser og prosjekter. Du er inkluderende og omgjengelig, lytter til andres innspill og trives med en tidvis hektisk arbeidshverdag.

Arbeidsspråk er engelsk og norsk, og du bør ha gode kunnskaper i begge språk, muntlig og skriftlig.
Arbeidstiden er primært dagtid, mandag til fredag, men noe arbeid i helt og kveld må påregnes.
Lønn ihht. Dansens Hus lokale overenskomst. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker derfor medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.
Stillingen ønskes besatt så snart som mulig, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Spørsmål kan rettes til:
Kommunikasjonsleder Erik Årsland. Erik@dansenshus.com
Leder Marked og utvikling Karianne Skåre. Karianne@dansenshus.no

Vennligst send kortfattet søknad og CV via Finn.no. Finn kode: 219946422

Søknadsfrist: 10.6.2021

Merk søknaden: «Formidlingskonsulent»

Søknad sendes senest 10.6.2021

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus