Hva leter du etter?

Dansens Hus søker formidlingskonsulent

540 A7965

Vi søker en person med høy kompetanse på og interesse for kunst generelt og dans spesielt.
Du evner å sette forestillinger inn i en relevant danse- og kunstfaglig så vel som samfunnsmessig sammenheng – og samtidig formidle dette på en måte som engasjerer et bredt publikum. Du er godt orientert i det norske og internasjonale dansefeltet, god til å tenke nytt, liker å utvikle nye konsepter og brenner for å gi flere tilgang til dansekunstens særegne kvaliteter. Stillingen er ett ettårig engasjement i 50% med mulighet for forlengelse.

Vår nye formidlingskonsulent vil jobbe i skjæringspunktet mellom program og kommunikasjon, dansekunstnere og publikum. Du vil jobbe med å:

 • Utvikle og implementere strategier for publikumsutvikling rettet mot ulike publikumsgrupper.
 • Styrke og videreutvikle Dansens Hus kontekstuelle program, derunder forestillingsintroduksjoner, samtaler, fagseminarer, foredrag med mere.
 • Styrke kunstfaglig kompetanse på Dansens hus, og bidra til vårt arbeid med å stimulere til økt kunnskap om dans.
 • Utvikle undervisningskonsepter rettet mot ulike målgrupper, f.eks. barn/unge.
 • Utvikle samarbeid og aktiviteter med aktører i dansefeltet, så som faglige fora og kompetansehevende aktiviteter.
 • Bidra i samarbeid med relevante institusjoner og organisasjoner knyttet til formidling og publikumsutvikling.

KVALIFIKASJONER

 • Kunstfaglig utdanning på minimum bachelornivå, eller tilsvarende kunstnerisk erfaring.
 • Erfaring fra og/eller sterk interesse for formidling og publikumsrelatert arbeid
 • Erfaring med å arrangere samtaler, debatter ol.
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Lokalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk

  Vi ønsker at arbeidsstyrken på Dansens Hus skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

Kortfattet søknad med CV sendes innen 04.02.19. til info@dansenshus.com. Merk søknaden Formidlingskonsulent.
Har du spørsmål kan du kontakte
Administrativ leder Sunniva Steine: sunniva@dansenshus.com Tlf. 413 18 232 eller
Kunsterisk leder Samme Raeymaekers: samme@dansenshus.com Tlf. 404 00 292

Dansens Hus er Norges nasjonale scene for dans, og presenterer norske og utenlandske forestillinger på høyt nivå. Huset ligger på Vulkan ved Akerselva i Oslo, huser to scener og viser fra 40 til 45 ulike produksjoner årlig. Dansens Hus har som mål å tilby kunstnerisk program som både utfordrer og beriker et sammensatt publikum. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle aktiviteter som kan utfylle og utvide den kunstneriske opplevelsen for publikum, og nå nye publikumsgrupper.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus