Hva leter du etter?

Dansens Hus søker driftsteknisk leder

Vil du jobbe med drift, teknisk og digital utvikling og bærekraft i et pulserende kunstmiljø?

Publikum Dansens Hus
Foto: Ole Walter Jacobsen

Vi søker etter en person som kan sørge for at de fysiske så vel som de digitale rammene på huset vårt fungerer optimalt. Som driftsteknisk leder vil du ha ansvar for oppfølging, drift og vedlikehold av våre lokaler og sceneteknisk utstyrspark. Stillingen vil i tillegg ha ansvar for implementering av hensiktsmessige digitale verktøy og for å lede arbeidet med å gjøre Dansens Hus til en bærekraftig kunstinstitusjon. Stillingen er plassert under administrativ leder, og leder husets minste team bestående av teamleder og IT ansvarlig. Som teamleder vil du være en del av husets teamledergruppe, og ta del i koordinering og styring av husets drift og aktiviteter.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning, drift og vedlikehold av lokaler og teknisk utstyrspark.
 • Planlegging og gjennomføring av investeringer og vedlikeholdsprosjekter, inkludert anbudsrunder, investeringsplaner og -budsjett.
 • Ansvar for utvikling og implementering av hensiktsmessige digitale verktøy, IT-utstyr, og for husets datasikkerhet.
 • HMS-ansvar, med sikkerhet og fysisk arbeidsmiljø som særskilt ansvarsområde, samt brannsikkerhetsansvar.
 • Prosjektledelse og oppfølging av husets arbeid med bærekraft.

Kvalifikasjoner

Dette er en variert stilling der en arbeidsdag kan bestå av alt fra tette kraner til anbudsrunder. Vi ser etter en person som er operativ og «hands-on», og som samtidig evner å jobbe langsiktig og planmessig. Det er en klar fordel om du har erfaring fra arbeid med scenekunst/teater med teknisk og/eller driftsrelatert arbeid. Erfaring med å lede prosjekter og/eller bærekraftarbeid er også en fordel. Personlig egnethet vil blir vektlagt, og vi ser etter en ansvarsfull og strukturert person med gjennomføringskraft og svært gode samarbeidsevner.

I tillegg ønsker vi at du

 • Har relevant utdanning på minimum BA- nivå. (Kan erstattes av lang, relevant arbeidserfaring)
 • Har erfaring med forvaltning, drifts- og vedlikeholdsarbeid
 • Har god økonomiforståelse og kompetanse på offentlige anskaffelser og anbudsprosesser
 • Har solide kunnskaper om sceneteknikk, lys, lyd og video
 • Har gode IT-kunnskaper og interesse, samt erfaring med innkjøp og sikker bruk av IT-systemer for kontor og scener
 • Har interesse for scenekunst og dans
 • Er ansvarsfull, strukturert og positiv og har gode samarbeidsevner

Arbeidsspråk er engelsk og norsk og du bør ha gode kunnskaper i begge språk, muntlig og skriftlig.

Arbeidstid er fortrinnsvis på dagtid, med lønn iht. Dansens Hus lokale overenskomst. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker derfor medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Ønsket oppstart 1. august 2021. Det er 100 % og fast stilling.

Spørsmål kan rettes til: administrativ leder Sunniva Steine tlf.: 413 18 232, e-post: sunniva@dansenshus.com

Vennligst send kortfattet søknad og CV på epost til soknader@dansenshus.com

Merk søknaden: «driftsteknisk leder»

Søknad sendes senest 12.4.2021

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus