Hva leter du etter?

Dansenett Norge søker forestillinger til turné

Første frist allerede 1. desember

70A8Eb Ea456E0E1Bb348Cb88687A0F1E449Eee Jpg Srz 809 539 85 22 0 50 1 20 0 1
Fra forestillingen "A song to..." av Mia Habib - Foto: Yaniv Cohen

Koreografer og kompanier er velkomne til å søke via søknadsskjema.

Fristen 1. desember gjelder for turnéer høsten 2018. (Våren 2018 kan eventuelt diskuteres).

Dansenett Norge vil også turnere forestillinger for barn og unge.

Det kan kun søkes med én produksjon per koreograf/kompani.

Vær oppmerksomme på at Dansenett Norge ikke ansetter turnépersonal. Dette innebærer at koreografen/kompaniet selv må være arbeidsgiver for sine medarbeidere. Dansenett Norge signerer kontrakt med én juridisk enhet (selskap, enkeltpersonforetak eller lignende).

Dansenett Norge vil i hovedsak dekke honoraret for hele turneen.
Det er laget en budsjettmal. Bruk denne når du beregner pris per forestilling. Vi tar utgangspunkt i at det for hvert spillested også legges til én reisedag og én riggedag når dette er nødvendig, samt én forestillingsdag. Budsjettet vil være utgangspunktet for kontrakten og honoraret for turneen. Merk at Dansenett Norge vil beregne reise, diett og hotellkostnadene da dette avhenger av lengden på turneen og antall forestillinger.
Alle honorarer og lønninger til kompaniets medvirkende må betales av koreografen/kompaniet. 
Alle kostnader til produksjon, prøver og gjenopptakelse må dekkes av koreografen/kompaniet.
Kompaniet må eie rettighetene som er nødvendige for produksjonen og eventuelle kostnader må inkluderes i budsjettet.

Budsjettmal
Kriterier som må være oppfylt for å søke
• Koreografer/kompanier må bo/virke i Norge, eller ha mottatt støtte nasjonalt fra Kulturrådet, fond eller andre. 
• Koreografen og utøverne skal være profesjonelle kunstnere.
• Programmerende scener og festivaler kan også søke. Disse kan dessuten søke med internasjonale kompanier.
• Forestillingen skal som hovedregel ha hatt premiere, men vi kan unntaksvis vurdere en produksjon som skal ha premiere etter søknadsfrist. Da må full prosjektbeskrivelse samt dokumentasjon av tidligere verk legges ved, og man må vise til visningssted og dato for den kommende premieren.
• Det skal leveres dokumentasjonsfilm (Vimeo) i full lengde.
• Det skal leveres teknisk rider.
• Man må kunne spesifisere tilgjengelighet for perioden det søkes om.

Budsjettmal finner du her.

Publikumsaktiviteter
Kunstneren/kompaniet skal bidra med publikumsrettede aktiviteter og også bidra med idéutvikling av slike aktiviteter.

Søknadsfristene er:

  • 1. desember er søknadsfrist for turné 2018
  • 8. januar er søknadsfrist for turné 2019.

Merk at disse er absolutte.

Søknadsskjema finner du her. 

2017 Foto Tale Hendnes 2 44
Fra babyforestillingen "Lulla" av dybwikdans - Foto: Tale Hendnes

Tekniske forutsetninger

Rider
Teknisk rider skal legges ved søknaden. Denne er nødvendig for å kunne vurdere hvilke scener forestillingen kan gjennomføres på.
Tekniske forutsetninger vil variere fra sted til sted. Det er derfor viktig at du er tydelig på minimum og maksimum størrelse på scenen og at tekniske behov.

• Utstyrsbehov på lys, lyd og scene
• Scene- og lystegning
• Arbeidstidskjema med personalbehov på lys, lyd, scene og AV
• Eventuelle behov for kostymevask
• Eventuelle behov for ekstra studio?
• Kontaktinformasjon til teknisk koordinator eller kompaniets produsent

Teknisk personal
Hvert spillested vil stille med noe bemanning som har kompetanse på lyd, lys og scene og med god kjennskap til spillestedets lokaler. Man vil også stille med hjelp for inn- og utlasting og opp- og nedrigg. Det kan skje at spillested ikke har nødvendig grunnbemanning og må leie inn ekstra folk. Det er derfor viktig at arbeidstidsskjema med personalbehov overholdes etter avtale.
Koreografen/kompaniet må selv reise med eget teknisk personal for opp- og nedrigg og for avvikling av forestillingen. Gruppens tekniske personal må kjenne forestillingen godt og kunne bistå og veilede fremdrift av det tekniske arbeidet på scenen. Teknisk ansvarlig må være tilgjengelig for planlegging og tilpasninger der dette er nødvendig, før kontrakt kan inngås.

Teknisk utrustning
Det er vår ambisjon at hver scene kan tilby nødvendig teknisk utstyr for å tilfredsstille produksjonens behov. Likevel vil det tidvis være nødvendig enten å tilpasse produksjonen til den scenen og det utstyret som finnes. Noen ganger vil det være mulig å leie ekstra utstyr. Kompaniets tekniske koordinator vil ha ansvar for å kommunisere og avtale dette med visningssted – eller ansvarlig Dansenett Norge koordinator.
Dersom kompaniet har særskilte behov og spesialutstyr kan dette måtte dekkes av kompaniet.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål? Send e-post til kirre@dansenshus.com

Søknadsskjema finner du her.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus