Hva leter du etter?

Dansekritikerrørsla

Dansekritikerrørsla er et nytt initiativ for å løfte frem dansekritikk i Norge. 


Danceto Danceto Foto Johanna Nordahl1
Ludvig Daae - DanceToDanceTo - Foto: Johanna Nordahl

Utgangspunktet er en medievirkelighet der dans i liten grad er en del av det offentlige ordskiftet. Situasjonen for dansekritikk i Norge står i dag i sterk kontrast til den kunstneriske utviklingen. Gjennom de siste 10-15 årene har antall aktører i feltet vokst kraftig, både hva gjelder antall aktive skapende og utøvende dansekunstnere, framveksten av regionale kompetansesentre for dansekunst, antall forestillinger produsert og turnert både nasjonalt og internasjonalt og nye festivaler og plattformer for dansekunst over hele landet. Samtidig er det stadig færre forestillinger som blir omtalt i mediene gjennom kritikker. Kritikken er avgjørende for hvordan kunsten blir artikulert og dokumentert, for utviklingen av teori og diskurs og er et viktig dokument for ettertiden.

Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsnivået om dans og koreografi mellom kritikere og publikum og bidra til et faglig løft for dansekritikken i Norge. Prosjektet vil ha tre faglige samlinger knyttet til forestillinger og arrangementer ved Dansens Hus, Black Box teater og Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Prosjektets deltakere vil i tillegg delta i lukkede samlinger og workshop som ledes av forskjellige fagpersoner med kompetanse på dansekritikk.

Deler av det faglige programmet vil være åpent for publikum. Første samling blir 27. januar på Dansens Hus med to dansefaglige foredrag: et foredrag om dansehistorie ved faglig rådgiver ved Danseinformasjonen, Sigrid Øvreås Svendal og professor Per Roar og førsteamanuensis Snelle Hall ved KHiO avdeling Dans, etterfulgt av et foredrag om forestillingsanalyse ved professor ved KHiO avdeling Dans, Bojana Cvejic. Disse foredragene er åpne for alle. Program for de faglige samlingene og andre aktiviteter oppdateres fortløpende blant annet på websidene til Dansens Hus, Black Box teater og Kunsthøgskolen i Oslo.

Interessen for å delta har vært stor. Prosjektet mottok 37 søknader. Det var svært høyt nivå på søkerne, og prosjektet måtte si nei til mange kvalifiserte søkere. Innenfor prosjektmidlene som ble innvilget, er det rom for åtte deltakere med publiseringshonorar og reisestøtte. I tillegg er åtte søkere gitt tilbud om å følge samlingene, men uten honorar for tekster, tekstveiledning og reisestøtte. Her har seks takket ja til å delta på hele eller deler av programmet. Blant skribentene finnes det både nye stemmer og etablerte som har skrevet for redaksjoner som Aftenposten, Adresseavisen, Klassekampen, Norsk Shakespearetidsskrift, Periskop.no, Danstidningen, Subjekt.no, På Spissen, Ballade.no, Bokvennen Litterære Avis, Jazznytt, Klassisk.com, Vårt Land, Kunstkritikk.no og Scenekunst.no.

De åtte som har takket ja til å delta i prosjektet er Andrea C. Rygh, Andreas Breivik, Maren Ørstavik, Lisa Nøttseter, Ole Jacob Hoel, Jenny Svensson, Grace Tabea Tenga og Venke Sortland. I tillegg har Marianne Lystrup, Elise Dybvig, Judith Dybendal, Toini Kristensen, Hanne Frostad Håkonsen og Kjetil Skøien takket ja til å følge de faglige samlingene og workshopene underveis.

 Dansekritikerrørsla er utviklet i et samarbeid mellom Dansens Hus, Black Box teater, Kunsthøgskolen i Oslo avdeling Dans og kritiker Anette Therese Pettersen, og er støttet av Kulturrådet og Fritt Ord.


Fagdagen 27. januar under første samling har følgende program: 15.00 – 16.30: Dansehistorisk foredrag. Ved faglig rådgiver ved Danseinformasjonen Sigrid Øvreås Svendal, professor Per Roar og førsteamanuensis Snelle Hall, KHiO avdeling Dans. 16.30 – 18.00: Foredrag om forestillingsanalyse. Ved professor Bojana Cvejic, KHiO avdeling Dans. Foredragene holdes på Dansens Hus og er åpne for alle.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus