Hva leter du etter?

Carte Blanche: Primal

Echo Fluxbestår av to distinkte forestillinger skapt av en koreograf og en komponist som tidligere ikke hadde møtt hverandre. Ayelen Parolin (koreograf) og Ezra – Vincent Chtaibi (komponist) står bak Primal.

carteblanche_primal_Foto-Tale-Hendnes4.jpg
Primal

Hva var utgangspunktet for møtet deres?
Ezra: I vår tid er det vanlig at vitenskapen kan bevise eller forklare det meste, men dette har bare vært tilfelle de siste 500 årene. Under heksejakten i Europa ble tusenvis mennesker drept for esoterisk praksis, prostitusjon og mange andre grunner, de fleste av dem kvinner.

kartesisk filosofi erstattet eldre, mer intuitive trossystemer. Vi forkastet mye av den kunnskapen som knyttet oss til vårt miljø. I dag bruker vi vitenskapelig metode når vi prøver å forklare kommunikasjon mellom arter. Men det som interesserer meg mer er å se etter den intuitive praksis fra vår kollektive ubevissthet.

Ayelen: I dag bygger vi veldig intelligente maskiner, men de vil aldri ha følelser. Dette vil alltid skille maskiner fra mennesker. Jeg prøver å komme i kontakt med det menneskelige, det som flommer fra vårt indre og ut i verden, det som invaderer oss, både individuelt og kollektivt, selv om vi kanskje ikke helt forstår hvordan det fungerer. Hver av oss har en unik opplevelse, og det er bra å kunne akseptere disse forskjellene.

Fortell om sjaman-workshopen dere hadde som startet hele prøveperioden med Carte Blanche.
Ezra: Samene er den siste animistiske befolkningen i Europa, og kristendommen ble introdusert sent til dem. Sjamanen Eirik Myrhaug har videreutviklet sin praksis og åpnet for en annen type sjamanisme. I workshopen delte han sin kunnskap med oss, og oppmuntret til å utforske for oss selv. Ayelen: Jeg har møtt mange sjamaner. Dette er fjerde gang jeg har brukt ritualer og seremonier i min kreative prosess. Det er et godt ritual å ha en felles opplevelse med en gruppe, selv om den ikke nødvendigvis vises i sluttproduktet. Dynamikken mellom koreograf, dansere og komponist endrer seg når vi blir ledet av en annen person. Jeg har ikke et konkret mål med ritualene eller seremoniene annet enn å bryte med etablerte strukturer i måten å arbeide på̊.

Hva er dine metoder og materialer?

Ayelen: Min tilnærming er intuitiv, kompleks, indirekte og ikke-lineær. For å komme et sted lager jeg oppgaver og jobber samtidig med motsatsen til disse oppgavene. Jeg tror at motsetninger kan trives sammen i kreative prosesser. I prosessen har jeg som regel en skjult plan, gjerne med en personlig dimensjon som ikke er en åpenbar intensjon. Dette kan skape tvil for publikum.

Ezra: I løpet av dette året har jeg gjort lydopptak i naturen i Norge og på̊ Island. Jeg spilte også̊ inn danserne og sjamantrommen under workshopen. Trommen er en gammel lyd som brukes til å lage forbindelser. Den kan være en støtte for danserne og publikum i å lage en bestemt atmosfære. Jeg liker å transformere og fjerne lyder ut av sin opprinnelige kontekst. Jeg kan lage en komposisjon med bare en eller to lydsnutter.

Gir dette prosjektet gjenklang med tidligere prosjekter?
Ayelen: Jeg er veldig interessert i kompleksitet og mangfold. Jeg liker å samle materialer som ser forskjellig ut. Det er fantastisk at alle kan lage sin egen link. Jeg tror jeg er i et ven- depunkt med min tidligere koreografiske stil. Jeg har jobbet mye med å skape noe enhetlig. Nå ødelegger jeg min forrige instruksjon for å bygge en ny. Det kan virke kaotisk, men det er bare en annen måte å organisere ting på̊.

Ezra: Det nye for meg er å komponere for en forestilling, og ikke stå på scenen selv som beatboxer. Jeg tror vi kan finne grunnidéen i Primal i mine siste prosjekter, men fra en annen vinkel. For eksempel, i Bionic Orchestra, søkte jeg etter forholdet mellom verktøy, teknologi og menneskelighet. I dag er jeg nysgjerrig på ny forskning om fridykkere som prøver å etablere kommunikasjon med hvaler.

Echo Flux, 12.–15. september 2019

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus