Hva leter du etter?

Avkolonialisering av dansen

- Jeg har viet mitt liv og arbeid til å avdekke gavene våre forfedre har gitt oss i form av en rik arv av kultur, kunst og ja: dans.

Tabanka I Object Foto Noah Williams 18

- Ved dypdykk i den afrikanske disaporaen (afrikanere utenfor Afrika – frivillig eller ufrivillig utvandring) sett i lys av stereotypier, masker, kolonial bedømming, hegemonier og den rene dansegleden meldte stadig dette spørsmålet seg: Hva i all verden kunne motivere kropper som hadde arbeidet hardt i 16 til 18 timer hver dag under stekende sol til å reise seg og bevege seg med en slik fysisk styrke, åndelig overskudd og tilstedeværelse?

Dette sitatet forteller litt om innfallsvinkelen til Thomas Talawa Prestø og hans kompani Tabanka som viser forestillingen I:OBJECT på Dansens Hus fra torsdag 1. til søndag 4. november.

Avkolonialiseringen av akademia har lenge vært et viktig tema, og Thomas Talawa Prestø og hans dansere søker i sin nye forestilling en avkolonialisering av scenen og scenekunsten. Derfor er også den amerikanske professoren og antirasistiske kulturabeideren Brenda Dixon Gottshild invitert til Oslo i forbindelse med forestillingene. Hun vil holde forelesning og delta i flere samtaler knyttet til tematikken avkolonialisering og den svarte kroppen i dansen. Som tittelen mer enn antyder er det objektiviseringen av den svarte kroppen som er det konkrete utgangspunktet for forestillingen. Tabanka utforsker de historiske erfaringene som ligger gravert i afrikanske og karibiske kropper. Erfaringer med tvungen og frivillig migrasjon, å bli gjort til objekt, gjenstand, handelsvare, møter med rasisme, hat og vold. Tabanka utforsker ikke offerrollen, men snarere motstanden, kraften og håpet. Dans, sang og musikk har vært verktøy som blåser sjel og liv tilbake inn i objektet, det har gjort levende, gjort kraftfullt og gjort motstand av en hver gest, latter, smil, rumperist og trampende fot. Teknikken som benyttes i forestillinger kalles Talawa, og er utviklet av Thomas Talawa Prestø og danserne gjennom et mangeårig arbeid. Den bygger på danseriske røtter fra afrikansk og karibisk dans, og er preget av en rytmisk virtuos og fysisk tilnærming til dansen. 11 sterke dansere står på scenen når Tabanka presenterer urpremieren på I:OBJECT på Dansens Hus

Tabanka vant OXLO prisen for inkluderende arbeid i fjor, og var i år danseambassadører for Dansens Dager.

I:OBJECT, 1.–4. november 2018

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus