Hva leter du etter?

A. Kiellands plass, Oslo; mental check-in med hang-out på Zoom

Vi har spurt dansekunstnere verden over om hva de gjør i karantene og isolasjon under influensapandemien som herjer over hele kloden. Kanskje det kan være til inspirasjon eller fortelle oss noe mer om verden vi lever i i dag? Cassandra Moldenhauer er hjemme i leiligheten sin i Oslo.

Cassandra Moldenhauer
Cassandra Moldenhauer er hjemme i leiligheten sin i Oslo.

For English version scroll down.

Norges vogue Mami, Cassandra mestrer teknikk og presisjon med fokus på små detaljer som armer og hender. Hun arrangerer vogue-ball, er dommer og mentor, og underviser i en dansestil der man jobber mye med holdning, posering, hvordan gå og stå. Vogue kan relateres til, og komplimentere mange andre dansestiler.

Hvor er du nå og hva er status quo?
Hjemme i leiligheten på Alexander Kiellands plass. Jeg bor alene og har virkelig innsett hvor sosialt liv jeg har til vanlig. Jeg er introvert av natur, men fremstår til tider veldig utadvendt og som en som liker å vise seg frem - spesielt på runwayen. Men jeg trives egentlig best sånn som nå.. Alene hjemme.

Hva slags rutiner har du laget deg?
Det tok meg en god uke å komme inn i en bra flow. Men nå har jeg danseklasser på Zoom kl. 9.00 tre dager i uka som en god kick-start på dagen. Jeg praktiserer yoga og/eller meditasjon for å roe tankene og holde meg grounded. Jeg elsker å lage kalender!! Google Calendar’en min er full av farger fra morgen til kveld med alt; Zoom møter, vindusvask, lunsj, trening, nap-time (viktig!) osv. Det motiverer meg til å fullføre planer jeg har laget.

Hva leser du?
«Your body - your yoga». Jeg skulle ta en etterlengtet yoga teacher på Bali i mai som nå er avlyst, så jeg trøster meg med å lese det som skulle vært pensum.

Hva ser du på?
Å, herremin. Dette skal kanskje være til inspirasjon, men jeg liker ikke å ljuge…….. Så, here we go: Love Island UK sesong 6. Og strikke-tutorials! Jeg har lært meg å strikke disse ukene.

Hva lytter du til?
Highasakite og Deftones. Og Satsang - «Remember Jah» er på repeat disse dager.

Hvordan beveger du deg?
Yoga. Handstand challenge, jeg øver litt hver dag. Styrkeøkt med Meraki kidsa på Zoom. Voguer i stua når jeg er i mood og øver på å gå runway. Både gulvet mitt og de som bor under er passe misfornøyde med at jeg går i hæler inne.

Hva inspirerer deg? Vogue familien min; House of Ninja og Kiki House of Meraki. Ninja søsknene mine sitter i karantene over hele verden, og vi sender hverandre videoer, voice messages og har Zoom hang-outs og møter. Meraki familien som er nærme her i Oslo føler jeg meg nærme som alltid, selv om kontakten foregår digitalt i disse dager. Vi oppmuntrer hverandre i WhatsApp chatten og tar insj til yoga sessions og styrkeøkter på Zoom, Netflix party osv. Ble inspirert av Brené Brown til å ta mental check-ins med alle når vi har hang-outs på Zoom. Føles fint å høre forskjellige følelser rundt alt som foregår, og å kunne si høyt hvordan man har det.

Hvis du kunne sende en beskjed som ville nå alle i hele verden, hva ville du sagt? Klisjé, men sant: Det er noe å lære av alle situasjoner i livet.


English version:

We’ve asked dancers all over the world what they’re up when quarantined and isolated, due to the world wide pandemic. Perhaps it could be of inspiration, or tell us something about the world we live in today? Cassandra Moldenhauer is at home in her apartment in Oslo.

Norway’s «Vogue mami», Cassandra, masters technique and precision by focusing on small details, such as hands and arms. She arranges vogue balls, functions as judge and mentor, and teaches a style of dance that deals with posture, posing, and how to stand and walk. Vogue relates to and complements many other styles of dance.

Where are you now, and what’s the status quo?
At home in my apartment on Alexander Kiellands plass. I live alone, and have truly realized just how social my life normally is. I’m an introvert by nature, but can come across quite outgoing, as someone who enjoys showing herself off — especially on the runway. But actually, this is where I thrive — home alone.

What sort of routines have you made for yourself?
It took me a week to get into a good flow. Now I have dance classes over Zoom at 9 AM three days a week, to kickstart my days. I practice yoga and/or mediation to calm my thoughts and keep me grounded. I love filling in my calendar! My Google calendar is full of colors from morning until evening: Zoom meetings, washing windows, lunch, workout, nap time (important!) etc. etc. It motivates me to complete plans I’ve made.

What are you reading?
«Your body — your yoga». I was supposed to do a long awaited yoga course («jeg skulle ta en etterlengtet yoga teacher» ?) at Bali in May that got cancelled, so now I’m reading the syllabus as a constellation prize.

What are you watching?
Oh, lord. I guess this is supposed to be inspirational, but I can’t lie… So, here we go: Love Island UK season 6. And knitting tutorials! I’ve learned to knit these weeks.

What are you listening to?
Highasakite and Deftones. And Satsang, «Remember Jah», is on repeat these days.

How do you move?
Yoga. Handstand challenge, I practice every day. Strength training with the Meraki kids on Zoom. Voguing in my living room when I’m in the mood, and practice walking the runway. Both my floor and the downstairs neighbors are unimpressed with me walking in heels inside.

What inspires you?
My vogue family: House of Ninja and Kiki House of Meraki. My Ninja siblings are quarantined all over the world, so we send each other videos, voice messages and have hangouts and meetings on Zoom. The Meriaki family are close by here in Oslo, so I feel as close to them as ever, although the contact is digital these days. We encourage each other in our WhatsApp chat, initiate yoga sessions and strength training on Zoom, have Netflix parties, etc. I was inspired by Brené Brown to do mental checkins with everyone when we hang out on Zoom. It feels good to hear everyone’s various feelings about what’s going on, and to be able to say out load how we are.

If you could send out a message that would reach everyone in the world, what would you say?
It’s a cliché, but it’s true: There is something to learn from every situation.

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus