#Vimåsnakkeomdans er tilbake!

Etter a #vimåsnakkeomdans i 2022, et samarbeid mellom Panta Rei Danseteater, Noda og Danseinformasjonen, slipper vi nå tre nye seminarer våren 2023.

Bare Ror soknad

Dansefeltet har talt. Vi trenger flere møteplasser. Panta Rei Danseteater og Dansens Hus inviterer til tre seminarer våren 2023 –vi må snakke om deltagelse, vi må snakke om offentlige rom og vi må snakke om mangfold bli med på viktige samtaler!

Seminar 1: Vi må snakke om deltakelse

Dato og sted: 10. februar kl. 09 på Dansens Hus

Deltakelse vet vi betyr mye for engasjement og eierskap.

Seminaret Dansekunst og deltakelse skal inspirere dansekunstnere til å tenke kreativt og målrettet i arbeidet med større deltakelse i dansen for flere.
Du møter blant andre KIGO (Kultur i gamle Oslo) v. daglig leder Sara Lydiksen og kunstnerisk leder i Panta Rei, Anne Ekenes i dette seminaret.

De har lenge jobbet med spørsmål som: Hvordan engasjere? Hvem er det som ikke deltar i kunst og kulturaktiviteter og hvordan nå dem? Hvordan sikre det kvalitative, organisatoriske og langsiktige i arbeidet?


Påmeldingsfrist er 3. februar. Send mail til: julie@pantareidanseteater.com
Seminaret er gratis og for dansekunstnere og studenter.

Samme kveld på Studioscenen: Forestilling av og med Bára Sigfusdottir og Orfee Schuijt: Fabulation kl.19.00.

August 20 Photos 562

Seminar 2: Vi må snakke om offentlige rom

Dato og sted: 8. mars kl. 09-15:30 på Dansens Hus' Hovedscene. Registrering fra 08:30

– Hvem ser du IKKE blant publikum på forestillingene dine?

Panta Rei Danseteater og Dansens Hus inviterer til åpent seminar under temaet Dans i det offentlige rom. Hvordan kan vi skape mer tilstedeværelse av dansekunst i det offentlige rom?
Hvordan kan vi sikte oss inn mot nye arenaer, skape kunst på andre premisser enn i scenerommet? Og er dans i et offentlig perspektiv viktigere nå enn noensinne – i et post-pandemisk perspektiv?
Det blir foredrag og diskusjoner.

Påmeldingsfrist er 1. mars. Send mail til: julie@pantareidanseteater.com

Vaterland Aug 21 Photos 1027

Seminar 3: Vi må snakke om mangfold

Dato og sted: 26. april på Dansens Hus, Studioscene.
Kl. 08:30-09:30 Frokostsamtale, tema TBA
Kl. 10:00-15:30 Seminar

Mangfold handler om det som skaper forskjeller mellom oss mennesker.

Samtidig handler mangfold også om å møte forskjellene med åpenhet, respekt og inkludering. For dansefeltet sikrer mangfold evnen til å favne bredt, relevans og dermed en god dialog med samtiden.
Seminaret Dansekunst og mangfold tar for seg mulighetene en større bevissthet rundt mangfold kan gi.
Panta Rei inviterer både dansekunstnere og andre fagpersoner til å presentere arbeider som fungerer godt og diskutere veien videre for feltet.

Frokostsamtalen arrangeres i samarbeid med Danseinformasjonen.

Påmeldingsfrist er 19. april. Send mail til: julie@pantareidanseteater.com