Om komponisten - Eivind Lønning

Eivind Lonning Foto Henrik Beck 900

Eivind Lønning (1983) er komponist og musiker, og en viktig og aktiv musiker på den nordiske, kreative musikkscenen. Han er internasjonalt anerkjent for sin følsomme og personlige sound, som ikke bare kan oppfattes gjennom ørene, men også fysisk gjennom hud og tilstedeværelse. Hans komposisjoner for trompet er strukturerte med klare rammer, samtidig som de åpner for fri improvisasjon. Erfaringen hans med utvidede teknikker for å spille trompet har skapt et unikt repertoar. Eivind har mottatt flere priser som blant annet Young Lindeman Award med Streifenjunko, Spellemannsprisen for samtidsmusikk sammen med Christian Wallumrød (2014), og jazzprisen sammen med Marius Neset og Trondheim Jazz Orchestra (2015). Han har også vært nominert til Nordisk Råds Musikkpris to ganger.

Tide, 07. - 10. februar 2019