Workshop: Yaniv Cohen x PRODA

Denne workshopen bygger på Yaniv Cohens nye forestilling, I work with the potential that I might be a dog (forkortet DOG), og hans arbeidsmetoder gjennom de siste årene.

Vi vil rette oppmerksomheten mot den intrikate forbindelsen mellom det mentale og det fysiske, og ta i bruk ulike disipliner og personlige talenter. Fokuset vil være å skape en synergi mellom de tekniske ferdighetene og selvet, den ytre estetikken og de indre følelsene, og den bevisste intensjonen bak uttrykket vårt.

 

Informasjon:
Sted: PRODA Profesjonell dansetrening – Marstrand gata 8. 0566 Oslo.
Dato: Torsdag 14.11.24
Time: 10:00-12:00
For: Profesjonelle dansere
Workshopen er gratis for brukere av PRODA. Følg linken for mer informason.

 

Bio:
Yaniv Cohen (1977) er danser, koreograf og førsteamanuensis i samtidsdans ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han har en mastergrad i koreografi fra Kunstakademiet i Oslo. Cohen har arbeidet som danser de siste 24 årene og som koreograf siden 2019. Han har danset både som frilanser og med dansekompanier som Carte Blanche Dance Company og Iceland Dance Company, og har vært gjestedanser ved Den Norske Ballett. Hans koreografiske arbeider har blitt presentert i Norge, Israel, Tyskland, Tsjekkia og Ungarn.

Cohens arbeid utforsker menneskets grunnleggende ønske om å kommunisere og samspillet mellom personlig ansvar og samfunnets normer. Hans reise med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) har vært både en personlig og kunstnerisk utforskning. Da Cohen vokste opp med ADHD, opplevde han på nært hold kompleksiteten i "maskering" - forsøket på å skjule symptomene for å tilpasse seg samfunnets normer. Denne personlige erfaringen har påvirket hans kunstneriske retning, der han utforsker ADHD og hypersensitivitet, ikke bare som utfordringer, men også som sterke drivkrefter for kreativitet.

I work with the potential that I might be a DOG, 12. - 15. desember