Workshop: Jonas Øren x PRODA

Photo Antero Hein 07157

Jonas Øren er en dansekunstner som undersøker hvordan selvet, subjektivitet og identitet er knyttet til kommunikasjon, produksjon og strategisk fremføring gjennom dans og koreografi. Ved å se på selv-performativitet, både på og utenfor scenen, reflekterer han over samtiden og måtene vi kommuniserer på i dag.

Første del av workshopen er en praksisdelingsøkt, hvor Øren vil dele sine metoder for kroppskultivering basert på egne idealer og fantasier.

I andre del av workshopen vil Øren foreslå metoder for dansede fantasidrevne bilder – tableau vivants – av idealene som former måten vi presenterer kroppene våre i samfunnet. Ambisjonen er å kommentere hvordan vi er tilhengere av de som presenterer seg selv eller får rollen som overlegne, eminente, innflytelsesrike og mektige. Øren er interessert i å undersøke hvordan kropp viser hvordan vi forstår suksess og virtuositet, og hvordan vi gir kropper verdi. Gjennom musikalske handlinger, sang, historiefortelling og koreografi forteller Øren meningen med idealet gjennom filosof Rene Girards forestillinger om imitasjon og mimesis: Hvordan vi imiterer og speiler menneskene vi ser opp til, og hvorfor vi gjør disse kroppsbildene til en del av vårt eget jeg. Øren stiller spørsmål ved effekten av hvordan populærkulturen koreograferer sine tilhengere ved å presentere suksesskropper som frigjørende og oppbyggende, men likevel grusomme, giftige og uoppnåelige.

Praktisk informasjon:
Sted: PRODA Profesjonell dansetrening – Marstrand gata 8. 0566 Oslo.
Dato: Torsdag 25.01.24
Tid: 09:00-12:30
For hvem: Profesjonelle dansekunstnere
Workshopen er gratis og åpen for brukere av PRODA. Følg linken over for mer informasjon.


Bio:

Jonas Øren har bachelorgrad i klassisk ballett og mastergrad i dans frå Kunsthøgskulen i Oslo, og har arbeida med dansen innanfor fleire kontekstar og i samarbeid med aktørar frå ulike felt. I 2022 koreograferte han hovudsceneproduksjonen Czardasfyrstinnen for Den Norske Opera og har turnert med eigne produsjonar nasjonalt og internasjonalt, som bla. Somewhat Deconstructed (2020) og Hybris (2021). Han var mottaker av Statens Kunstnerstipend for yngre og nyetablerte kunstnere 2021-2023 og arbeider også som formidlingskonsulent på Dansens Hus.

Meir informasjon her: www.jonasoren.com


Foto: Lars Opstad og Antero Hein