Foredrag: Sosial koreografi - del 1. Fremstillinger av lidelse

Foredrag med Bojana Cvejić.

Bojana Cvejic 2bw

Fremstillinger av lidelse

Sosial koreografi blir gjerne assosiert med sosial orden; harmoniske sammensetninger av dansende kropper og individuelle gester. Selv om dette fungerer som et estetisk manifest har det til alle tider i Europa, og koblet til krise, sykdom, galskap, protest eller opprykk, skjedd sporadiske utbrudd av uordnede bevegelser. I slike øyeblikk ser det ut til at menneskene dukker opp på den offentlige scenen, og vi spør: Er disse tilsynekomstene av uorden også koreografert? Hvordan former hverdagsbevegelsens uryddighet det sosiale?

Bojana Cvejić jobber med filosofi, dramaturgi og performance- og dansestudier. Hun er forfatter av Choreographing Problems (2015) og Toward a Transindividual Self (med Ana Vujanović, kommende). Cvejić er professor i danseteori ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Foredraget holdes på engelsk.

Foto: Bea Borgers/Norsk Shakespearetidsskrift

The Dancing Public, 11. - 13. mars 2022