Perspektiv - samtale mellom Stina Nyberg og Jefta van Dinther

En samtale om koreografi og kinestetisk erfaring.

Dark Field Analysis5 Ben Mergelsberg
Jefta van Dinther - Dark Field Analysis - Foto: Ben Mergelsberg

I denne samtalen vil Stina Nyberg og Jefta van Dinther deler tanker og ideer om koreografi. Hvordan jobber de som kunstnere koreografisk. Nyberg og van Dinther vil både snakke om forestillingene de presenterer denne helgen på Dansens Hus, men også hvordan de arbeider generelt, hvordan de skaper forestillinger og prøver å bygge bærekraftige prosesser og arbeidsmetoder både for seg selv og andre. De deler en felles interesse for kroppens forhold til lyd og hvordan man kan forstå kroppen som sonisk. Begge deres arbeid kan også leses og kjennes igjen som dansekunst som skaper kinestetisk erfaring. Hva betyr kinestetisk erfaring og hvordan kan kinestetisk erfaring skapes eller arbeids med i dansekunsten?

Samtalen blir ledet av formidlingskonsulent ved Dansens Hus, Solveig Styve Holte.