Kunstnermøte: Menneskene bak Skatepark

Torsdag 26. oktober inviterer vi publikum til å bli igjen etter forestilling og møte koreograf Mette Ingvartsen og kunstnerne bak forestillingen Skatepark. Disse uformelle kunstnersamtalene vil skje i mindre grupper, vil vare i ca. 20-30 minutter og vil skje på scenen og i amfiet.

Dette starter ti minutter etter at forestillingen er ferdig.