Kropp og sensur – en introduksjon

Forestillingen TARAB av det iransk-østeriske kompaniet ATASH utforsker underrepresentert og forbudt bevegelsesmateriale med opphav i pre-islamsk kulturarv fra Vest-Asia. Filolog, medieforsker og forfatter Elisabeth Eide vil i dette foredraget snakke om hvordan kropp og bevegelse har blitt sensurert i samfunn hun kjenner til. Hva gjør at enkelte kropper er mer støtende enn andre, og hvordan fjernes dette i fra allmennheten? 

Informasjon:
Dato: Fredag 06. september
Tid: 18:00-18:30
Sted: Dansens Hus Bar
Språk: Norsk

Elisabeth Eide er forfatter, journalist og professor emerita ved OsloMet - storbyuniversitetet, og har bodd og reist mye i Afghanistan, India og Pakistan.

TARAB, 06. - 07. september