Akrobatikk og flammeshow

Løkka Tigers Turn varmer opp publikum før forestillingen Inoah

Flamme

Løkka Tigers Turn er et lokalt turn- og akrobatikktilbud for barn 1.-7. klassetrinn på nærskolene på sentrale Grunerløkka.
Løkka Tigers Turn er knyttet opp mot instruktører fra det brasilianske capoeira og sirkusakrobatikkmiljøet i Oslo. Dette gir klubben et unikt preg, hvor elementer fra disse disiplinene blir en naturlig del av treningene.

Vi har invitert turngruppa og deres instruktører til å holde oppvisning utenfor Dansens Hus før forestilligen Inoah, som også kombinerer akrobatikk med hiphop og samtidsdans. 

 Løkka Tigers Turn er etablert av foreldre på dugnad, med en tydelig målsetning om å bety noe for nabolaget - først og fremst ved å gjøre treningene gratis og tilgjengelig for alle uavhengig av familieøkonomi. Klubben skal også være en viktig møteplass for barna fra de ulike skolene - og en arena for å bygge foreldrenettverk.

Hos Løkka Tigers Turn blir barna utfordret på sitt nivå, og fokuset er alltid positivt med vekt på å ha det gøy.

Inoah, 08. - 09. juni 2018

Lokka Tigers