Ulf Nilseng

Ulf er en markant, særpreget og viktig stemme i den norske dansekunsten. I nasjonal sammenheng er det få som så standhaftig og konsistent har skapt kunst som kan karakteriseres som queer.

Ulf Nilseng Foto Tale Hendnes

Ulf Nilseng er en markant, særpreget og viktig stemme i den norske dansekunsten. I nasjonal sammenheng er det få som så standhaftig og konsistent har skapt kunst som kan karakteriseres som queer.

Sammen med sin mangeårige partner, Terje Mossige i kompaniet TOYBOYS har han siden 2002 skapt forestillinger som man veldig forenklet kan si handler om utenforskap. De har siden oppstarten skapt ti forestillinger, mange av dem vist på Dansens Hus. Den forrige, Forestilling om fall (2015), ble også vist på Dansens Hus, og var Ulf Nilsengs første forestilling under TOYBOYS-paraplyen uten Mossige.

Ulf Nilseng er utdannet ved Statens Balletthøgskole, og har arbeidet som danser for bl.a. Un-Magritt Nordseth, Ina Christel Johannessen, Ellen Johannesen, Lise Ferner, Per Olav Sørensen og Amanda Steggel. Han har også over lengre tid arbeidet for kompaniene Det motsatte prosjekt under regissør Jon Tombre og Kreutzerkompani under koreograf Eva Cecilie Richardsen. Han er tildelt en rekke arbeidsstipender og reisestipender fra Kulturrådet, og har også vært aktiv som styremedlem i NoDa, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og har også hatt verv som medlem i Statens stipendkomité for dansekunstnere.

Ulf Nilseng er ansatt i Skuespiller-og danseralliansen.

Ulf goes Religious part 2/ Brother - Making, 05. - 08. oktober 2019